Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Plavba, vodní doprava a její zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2PB KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Charakteristika vodní dopravy. Infrastruktura vodní dopravy a zásady její výstavby. Plavební komory, lodní zdvihadla a přístavy. Plavidla a plavba po vodních cestách. Právní řád ve vnitrozemské plavbě a jeho přizpůsobení předpisům Evropského společenství. Mezinárodní vztahy ve vnitrozemské plavbě.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti pro uplatnění v podnikání ve vnitrozemské vodní dopravě v rámci ČR a EU, a státním dozoru ve vnitrozemské plavbě.

Studijní materiály:

Čábelka Jaroslav: Vodní cesty a plavby, SNTL, Praha 1976

Medřický Vladimír, Valenta Petr: Vodní cesty-Navrhování plavebních komor, ČVUT v Praze Fakulta stavební, 2009

Jurášek Pavel: Plavba, vodní doprava a její zařízení, ČVUT v Praze Fakulta dopravní, 2002, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1874406.html