Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lidské zdroje a projekty v letectví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y2LZ KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Strategie a politika lidských zdrojů, specifika LZ v letectví, kompetence manažerů a specialistů v rozvoji LZ, řízení a rozvoj výkonnosti LZ, kultura organizace, LZ v podmínkách globálního trhu a konkurence, nové trendy a přístupy k rozvoji LZ. Projektový management jako běžná praxe v současných podmínkách řízení podniku. Filozofie a principy projektového řízení. Řízení projektů, nástroje, metody a techniky projektového řízení.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s teoretickými a praktickými poznatky práce s lidskými zdroji a se základními otázkami současné řídící praxe v letectví. Objasnění specifických metod a modelů, které se využívají při realizaci projektů.

Studijní materiály:

Armstrong M., Řízení lidských zdrojů - nejnovější trendy a postupy, Praha, Grada Publishing 2007, ISBN 978-80-247-1407-3

Doležal J., Lacko B., Máchal P., a kol. Projektový management podle IPMA, Praha, Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-2848-3

Human Resource Management in European Aviation - materiály z konferencí, Berlin 2008 - 2010

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1877806.html