Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Metody řízení kvality ve fázi vývoje výrobku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y2MK KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Přehled metod řízení kvality, získávání dat a analýza požadavků zákazníků, metody QFD, DFM, DFA, DFS. Metoda FMEA (Analýza vad a jejich následků). Základy souběžného (týmového) konstruování.

Požadavky:

Znalosti matematiky, fyziky, informatiky a technologie z bakalářského studia na vysoké technické škole. Konstrukce automobilů. Základní laboratorní dovednosti.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přehled současných metod řízení kvality. Jejich teoretické základy, metody analýzy požadavků zákazníků, rozložení funkce kvality. Teorie analýzy poruchy a návrh výroby, montáž a servis.

Studijní materiály:

Kolektiv autorů, Metody řízení kvality ve fázi vývoje výrobku, sborník přednášek, ISBN 978-80-01-04042-3, ČVUT v Praze, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24792905.html