Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

institut jazykových studií

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
U04L9914 Anglický jazyk
 
Předmět není vypsán
U04L3103 Anglický jazyk
 
Předmět není vypsán
04KAJ Anglický jazyk
 
Předmět není vypsán
04JA1 Anglický jazyk 1
 
Předmět není vypsán
U04L1111 Anglický jazyk 1 Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
U04L1101 Anglický jazyk 1 Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
04KAJ1 Anglický jazyk 1
 
Předmět není vypsán
04NJA1 Anglický jazyk 1
 
Předmět není vypsán
04BJA1 Anglický jazyk 1
 
Předmět není vypsán
U04L2111 Anglický jazyk 2 anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
U04L2101 Anglický jazyk 2 anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
04KAJ2 Anglický jazyk 2
 
Předmět není vypsán
04NJA2 Anglický jazyk 2
 
Předmět není vypsán
04BJA2 Anglický jazyk 2
 
Předmět není vypsán
04JA2 Anglický jazyk 2
 
Předmět není vypsán
U04L3101 Anglický jazyk 3 Předmět je vypsán
U04L9903 Anglický jazyk 3
 
Předmět není vypsán
G04L9903 Anglický jazyk 3
 
Předmět není vypsán
04BJA3 Anglický jazyk 3
 
Předmět není vypsán
04JA3 Anglický jazyk 3
 
Předmět není vypsán
04BJA3-1 Anglický jazyk 3-1
 
česky Předmět není vypsán
U04L3102 Anglický jazyk 3-1 Předmět je vypsán
U04L9904 Anglický jazyk 3-1
 
Předmět není vypsán
04BJA4 Anglický jazyk 4
 
Předmět není vypsán
U04L4101 Anglický jazyk 4 anglicky Z,ZK 6 0P+4C Předmět je vypsán
04BJA4-1 Anglický jazyk 4-1
 
česky Předmět není vypsán
U04L9909 Anglický jazyk 4-1
 
anglicky Z,ZK 4 0P+2C Předmět není vypsán
U04L4102 Anglický jazyk 4-1 anglicky Z,ZK 3 0P+2C Předmět je vypsán
U04L3104 Anglický jazyk I
 
Předmět není vypsán
U04L0101 Anglický jazyk pro technickou a hospodářskou praxi česky Z 3 8B Předmět je vypsán
U04E0202 Business Correspondence anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět je vypsán
G04E4201 Concept Note
 
anglicky Předmět není vypsán
K04E4201 Concept Note
 
Předmět není vypsán
U04E0204 Critical Thinking anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět je vypsán
U04E0301 Czech Culture and Civilization I anglicky Předmět je vypsán
U04E0302 Czech Culture and Civilization II anglicky Předmět je vypsán
U04L0301 Czech for Foreigners I anglicky Předmět je vypsán
U04L0302 Czech for Foreigners II anglicky Předmět je vypsán
S04L0101 English 1
 
anglicky Předmět není vypsán
S04L0102 English 2
 
anglicky Předmět není vypsán
U04E0206 English Composition
 
anglicky Předmět není vypsán
U04E0207 English Composition II
 
anglicky Předmět není vypsán
U04E0209 English Conversation
 
anglicky Předmět není vypsán
G04E0201 English for Intercultural Communication anglicky Z,ZK 6 0P+4C Z,ZK 6 0P+4C Předmět je vypsán
U04E0208 English for Intercultural Communication
 
anglicky Předmět není vypsán
04BJF3-1 Francouzský jazyk 3-1
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
U04L3501 Francouzský jazyk 3-1 Předmět je vypsán
U04L9906 Francouzský jazyk 3-1
 
Předmět není vypsán
04BJF4-1 Francouzský jazyk 4-1
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
U04L9911 Francouzský jazyk 4-1
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
U04L4501 Francouzský jazyk 4-1 česky Z 3 0P+2C Předmět je vypsán
G04E0203 Global Virtual Teams
 
anglicky Z,ZK 6 0P+4C Z,ZK 6 0P+4C Předmět není vypsán
U04L3504 Italský jazyk 3-1
 
Předmět není vypsán
U04L4504 Italský jazyk 4-1
 
Předmět není vypsán
G04E0202 Meetings and Negotiations in English anglicky Z,ZK 6 0P+4C Předmět je vypsán
U04E0201 Networking in English
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
04BJN3-1 Německý jazyk 3-1
 
česky Předmět není vypsán
U04L3401 Německý jazyk 3-1 Předmět je vypsán
U04L9905 Německý jazyk 3-1
 
Předmět není vypsán
04BJN4-1 Německý jazyk 4-1
 
česky Předmět není vypsán
U04L9910 Německý jazyk 4-1
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
U04L4401 Německý jazyk 4-1 česky Z 3 0P+2C Předmět je vypsán
U04L3402 Německý jazyk I
 
Předmět není vypsán
U04L4503 Portugalský jazyk 4-1
 
Předmět není vypsán
U04L3503 Portugalský jazyk 3-1
 
Předmět není vypsán
U04E0203 Presentation Skills anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět je vypsán
S04E0101 Primer in Communication 1
 
anglicky Předmět není vypsán
S04E0102 Primer in Communication 2
 
anglicky Předmět není vypsán
04BJR3-1 Ruský jazyk 3-1
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
U04L3601 Ruský jazyk 3-1
 
Předmět není vypsán
U04L9907 Ruský jazyk 3-1
 
Předmět není vypsán
04BJR4-1 Ruský jazyk 4-1
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
U04L9912 Ruský jazyk 4-1
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
U04L4601 Ruský jazyk 4-1
 
Z 3 0P+2C Předmět není vypsán
A04C0301 Český jazyk (UA - Ukrajina) česky Předmět je vypsán
04BJS3-1 Španělský jazyk 3-1
 
česky Předmět není vypsán
U04L3502 Španělský jazyk 3-1 Předmět je vypsán
U04L9908 Španělský jazyk 3-1
 
Předmět není vypsán
04BJS4-1 Španělský jazyk 4-1
 
česky Předmět není vypsán
U04L9913 Španělský jazyk 4-1
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
U04L4502 Španělský jazyk 4-1 česky Z 3 0P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra32104.html