Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Anglický jazyk 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
U04L1111 Z 6 0P+4C
Vztahy:
Předmět U04L1111 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BL-P-ENL1-02 (vztah je symetrický)
Úspěšné absolvování předmětu U04L1111 je podmínkou pro zápis na předmět U04L2111.
Předmět U04L1111 může být splněn v zastoupení předmětem 32BL-P-ENL1-02
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Kurz je určen studentům bakalářského studia manažerských oborů. Studium zahrnuje Business Terminology and Communication Skills, ale také gramatiku. Semináře jsou zaměřeny především na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností, tj. mluvení, poslech, čtení a psaní především v oblasti praktických pracovních situací. Gramatika prohlubuje dosažené znalosti ze středních škol a zaměřuje se na struktury používané v daných odborných oborech.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích, pravidelná docházka, průběžné zpracovávání zadaných úkolů, zápočtový test.

Stejné požadavky platí i pro studenty, kteří se během semestru účastní odborných praxí ve firmách. Docházka je během trvání praxe omluvena.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Dostupná na Moodlu předmětu v sekci Course Syllabus.

Cíle studia:

Cílem předmětu je upevnění a prohloubení jazykových znalostí posluchačů tak, aby rozuměli základním ekonomickým termínům a konceptům a zlepšili svoji ústní i písemnou komunikaci.

Studijní materiály:

Dubicka, I. et al. (2018). Business Partner B2 (Student’s Book). Harlow: Pearson.

Poznámka:

Úroveň B2

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5667206.html