Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Francouzský jazyk 4-1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U04L4501 Z 3 0P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět U04L4501 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět U04L3501
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Předmět rozvíjí jazykové kompetence studentů ve francouzštině na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: poslech, čtení, mluvení a psaní. Současně se studenti seznamují se sociokulturními aspekty současné Francie a frankofonního světa.

Požadavky:

aktivní účast na semináři, docházka, vypracování průběžně zadávaných úkolů, závěrečný test

V období pandemie Covid-19 : docházka v on-line výuce a vypracované domácí práce.

Osnova přednášek:

1 Unité 8 N´oubliez pas

2 Unité 8 La France d´outre-mer

3 Unité 9 Belle vue sur la mer

4 Unité 9 zájemno tout, y, ukazovací zájmena, postavení přídavných jmen

5 Unité 9 L´Union européenne

6 Unité 10 Quel beau voyage!

7 Unité 10 zvratná slovesa, tvoření otázky

8 Unité 10 Francophonie

9 Unité 11 Oh! Joli!

10 Unité 11 imperfektum

11 Unité 11 Mode et société

12 Unité 12 Et apres?

13 Unité 12 Musique, Musiques

14 závěrečný test

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozvoj komunikativních kompetencí studentů (poslech, čtení, psaní, mluvení), opakování a rozšiřování gramatického a lexikálního učiva. Studenti se seznamují se sociokulturními aspekty současné Francie a frankofonního světa.

Studijní materiály:

Mérieux, R.; Loiseau, Y. Latitudes 1. Paris: Les éditions Didier, 2008. ISBN 978-2-278-06249-2

Mérieux, R. Latitudes 1: Cahier d´exercices. Paris: Les éditions Didier, 2008. ISBN 978-2-278-06263-8

Doporučená studijní literatura:

Seidl, J. Francouzská slovesa. Brno: Computer press, a.s., 2006. ISBN 80-251-1035-4

Vlasák, V. Francouzsko-český a česko-francouzský slovník. Praha: SPN, 1997. ISBN 80-04-14000-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5133706.html