Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Německý jazyk 4-1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U04L4401 Z 3 0P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět U04L4401 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět U04L3401
Předmět U04L4401 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BL-P-GE41-01 (vztah je symetrický)
Předmět U04L4401 může být splněn v zastoupení předmětem 32BL-P-GE41-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy německého jazyka po gramatické a lexikální stránce, a to v každodenních životních situacích. Důraz je kladen na komunikační dovednosti (mluvení, porozumění, psaní). Předmět je určen pro falešné začátečníky-mírně pokročilé.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích, pravidelná docházka, zvládnutí zápočtového testu.

V období pandemie Covid 19 je požadavkem aktivní účast na online-výuce a vypracování domácích úkolů, včetně přehledového závěrečného testu (domácí práce).

Osnova přednášek:

V období pandemie Covid:

Slovesa s předponami. Zvratná slovesa.

Cestování. Zeměpisná jména. Spojky.

Stupňování přídavných jmen a příslovcí.

Média. Préteritum

Kultura.Perfektum

12. Opakování

13. Test

14. Revize testu a výklad + procvičování problematické látky

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•DUSILOVÁ, D. Sprechen Sie Deutsch? 1 2., přepracované vyd. Praha: Polyglot, 2000. ISBN 80-86195-08-17-1

pp. 1-81 et 183-217

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5133606.html