Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Portugalský jazyk 4-1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
U04L4503 Z 3 0P+2C
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět U04L4503 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět U04L3503
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Předmět rozvíjí jazykové kompetence studentů v portugalštině na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: poslech, čtení, mluvení a psaní.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, průběžné zpracovávání zadaných úkolů, samostatná práce s doporučenou literaturou, závěrečný test

Osnova přednášek:

1. úvodní (opakovací) aktivity a nepravidelná slovesa

2. srovnání

3. předložky pohybu

4. cestování a prázdniny

5. rozkazovací způsob a jeho užití

6. u doktora

7. minulý čas a slovesa zakončená na ar

8. lusofonní tradice:Portugalsko

9. minulý čas a slovesa zakončená na er a ir

10. lusofonní tradice:Brazílie

11. minulý čas a nepravidelná slovesa

12. minulý čas - imperfektum

13. mluvit o dávné minulosti

14. mluvit o nedávné minulosti, opakování, test

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozvoj komunikativních kompetencí studentů (poslech, čtení, psaní, mluvení), opakování a rozšiřování gramatického a lexikálního učiva.

Studijní materiály:

Jindrová, Mlýnková, Schalková (2008): Portugalština, ISBN: 978-80-7335-380-3

Coimbra, Mata Coimbra (2011): Gramática Ativa 1, ISBN: 978-972-757-638-8

Tavares (2012): Portugu?s XXI 1, ISBN: 978-972-757-934-1

Hamplová, Jindrová. (2005): Česko-portugalský slovník,ISBN: 80-85927-38-1

Jindrová, Pasienka (2005): Portugalsko-český slovník, ISBN: 80-7335-061-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5451406.html