Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Anglický jazyk 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
04BJA3 Z 4 0P+4C

Úspěšné absolvování předmětu 04BJA3 je podmínkou pro zápis na předmět 04BJA4.

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Kurz je určen studentům bakalářského studia manažerských oborů. Studium zahrnuje Business terminologii a komunikační dovednosti, ale také gramatiku. Semináře jsou zaměřeny především na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností, tj. mluvení, poslech, čtení a psaní především v oblasti praktických pracovních situací. Gramatika prohlubuje dosažené znalosti ze středních škol a zaměřuje se na struktury používané v daných odborných oborech.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích, pravidelná docházka, průběžné zpracovávání zadaných úkolů, zápočtový test.

Stejné požadavky platí i pro studenty, kteří se během semestru účastní odborných praxí ve firmách. Docházka je během trvání praxe omluvena.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Je specifikována v dokumentu Course Syllabus dostupném na Moodle.

Cíle studia:

Cílem předmětu je upevnění a prohloubení jazykových znalostí posluchačů tak, aby rozuměli základním ekonomickým termínům a konceptům a zlepšili svoji ústní i písemnou komunikaci.

Studijní materiály:

Level B1+

Dubicka, I. et al. (2018). Business Partner B1+ (Student’s Book). Harlow: Pearson.

Level B2+

Dubicka, I. et al. (2019). Business Partner B2+ (Student’s Book). Harlow: Pearson.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1690206.html