Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Francouzský jazyk 3-1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
U04L3501 Z 3 0P+2C
Garant předmětu:
Eva Císlerová, Abigail Rejchrtová Kozlíková
Přednášející:
Eva Císlerová, Abigail Rejchrtová Kozlíková
Cvičící:
Eva Císlerová, Abigail Rejchrtová Kozlíková
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Kurz je určen pro studenty bakalářského studia. Předmět rozvíjí všechny jazykové kompetence studentů ve francouzštině na úrovni A2-B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: poslech, čtení, mluvení a psaní. Studenti si v kurzu prohloubí znalosti gramatiky a slovní zásoby, a to v každodenních životních situacích. Důraz je kladen na komunikační dovednosti. Předmět je určen pro začátečníky.

Požadavky:

aktivní účast na semináři, pravidelná docházka, vypracování průběžně zadávaných úkolů, testování

V období pandemie Covid-19 : docházka v on-line výuce a vypracované domácí práce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Je specifikována v dokumentu Course Syllabus dostupném na Moodle.

Cíle studia:

Rozvoj komunikativních kompetencí studentů (poslech, čtení, psaní, mluvení), opakování a rozšiřování gramatického a lexikálního učiva. Studenti se seznamují se sociokulturními aspekty současné Francie a frankofonního světa.

Studijní materiály:

Mérieux, R.; Loiseau, Y. Latitudes 1. Paris: Les éditions Didier, 2008. ISBN 978-2-278-06249-2

Mérieux, R. Latitudes 1: Cahier d´exercices. Paris: Les éditions Didier, 2008. ISBN 978-2-278-06263-8

Doporučená studijní literatura:

Seidl, J. Francouzská slovesa. Brno: Computer press, a.s., 2006. ISBN 80-251-1035-4

Vlasák, V. Francouzsko-český a česko-francouzský slovník. Praha: SPN, 1997. ISBN 80-04-14000-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost DEJ:301
Rejchrtová Kozlíková A.
12:30–14:00
(paralelka 101)
Dejvice
Jazyková
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4990106.html