Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Francouzský jazyk 3-1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
U04L3501 Z 3 0P+2C

Úspěšné absolvování předmětu U04L3501 je podmínkou pro zápis na předmět U04L4501.

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Kurz je určen pro studenty bakalářského studia. Předmět rozvíjí všechny jazykové kompetence studentů ve francouzštině na úrovni A2-B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: poslech, čtení, mluvení a psaní. Studenti si v kurzu prohloubí znalosti gramatiky a slovní zásoby, a to v každodenních životních situacích. Důraz je kladen na komunikační dovednosti. Předmět je určen pro začátečníky.

Požadavky:

aktivní účast na semináři, pravidelná docházka, vypracování průběžně zadávaných úkolů, testování

V období pandemie Covid-19 : docházka v on-line výuce a vypracované domácí práce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Je specifikována v dokumentu Course Syllabus dostupném na Moodle.

Cíle studia:

Rozvoj komunikativních kompetencí studentů (poslech, čtení, psaní, mluvení), opakování a rozšiřování gramatického a lexikálního učiva. Studenti se seznamují se sociokulturními aspekty současné Francie a frankofonního světa.

Studijní materiály:

Mérieux, R.; Loiseau, Y. Latitudes 1. Paris: Les éditions Didier, 2008. ISBN 978-2-278-06249-2

Mérieux, R. Latitudes 1: Cahier d´exercices. Paris: Les éditions Didier, 2008. ISBN 978-2-278-06263-8

Doporučená studijní literatura:

Seidl, J. Francouzská slovesa. Brno: Computer press, a.s., 2006. ISBN 80-251-1035-4

Vlasák, V. Francouzsko-český a česko-francouzský slovník. Praha: SPN, 1997. ISBN 80-04-14000-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4990106.html