Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Business Correspondence

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U04E0202 ZK 3 0P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Cílem předmětu je pomoci studentům zdokonalit se v psané komunikaci v anglickém jazyce, zejména v psaní emailů, které jsou nejčastějším způsobem obchodní korespondence. Kurz je zaměřen na studenty se znalostí anglického jazyka na úrovni B1 a B2. V seminářích se budou probírat témata z oblasti businessu, bude obsahovat procvičování různých stylů psaní emailů a dalších typů textů, ale i konsolidovat jazykové dovednosti studentů, například formální a neformální registr, ustálená slovní spojení, strukturu vět, interpunkci, atd. Kurz je též zaměřen na odstranění nejčastějších chyb v angličtině a na kulturní rozdíly v českém a anglickém písemném projevu. Díky tomuto kurzu budou studenti schopni se srozumitelně vyjadřovat písemnou formou v anglickém jazyce.

Požadavky:

Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích

Absolvování závěrečného testu

Písemná příprava na semináře

Docházka (75%, tj 3x 90 min)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1 Introduction. Email structure. Content and style. AI.

2 Job application and personnel appointments

3 Recommendation letters

4 Enquiries and replying to enquiries

5 Complaints and apologies

6 Orders

7 Reports

8 Advertising and publicity

9 Formal vs informal; American vs (?) British vs (?) Czech; translation

10 Banking

11 Payment

12 Miscellaneous correspondence, AI, grammar and spelling

13 Revision

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

. komunikovat v angličtině v textových typech odpovídajících jejich pracovním tématům

. vhodně používat formální a neformální registr

. vyhnout se/vysvětlit nedorozumění v jejich písemném projevu

. používat vhodné jazykové struktury

. rozpoznávat kulturní rozdíly v odpovídajících typech textů

Studijní materiály:

ISBN10: 1405012943 Email English Paul Emmerson 2013

ISBN-10: 0130897922 Business Correspondence: A Guide to Everyday Writing Lin Lougheed 2003

ISBN-10: 0194572137 Oxford Handbook of Commercial Correspondence A. Ashley 2007

ISBN 9780521532891 English Grammar In Use Raymond Murphy 2004

ISBN 978-80-87062-52-4 Anglický slovník Lingea Lexicon 5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5131306.html