Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ruský jazyk 4-1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U04L4601 Z 3 0P+2C
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět U04L4601 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět U04L3601
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy ruského jazyka po gramatické a lexikální stránce, a to v každodenních životních situacích. Důraz je kladen na komunikační dovednosti (mluvení, porozumění, psaní). Předmět je určen pro začátečníky/falašné začátečníky.

Požadavky:

Pandemie Covid-19:

Udělení zápočtu z tohoto kursu je, za prvé, podmíněno aktivní účastí studenta/ky na každé hodině nebo v případě jeho/její nepřítomnosti na vyučovací hodině – zasláním splněného domácího úkolu na elektronickou adresu učitele. Druhou povinnou podmínkou pro udělení zápočtu je účast na závěrečném 60minutovém písemném testu, který každý student/ka zašle učiteli elektronicky po splnění všech úkolů buď na počítači (úkoly se vyplňují ve Wordu) nebo pomocí propisky (zasílá se ofocená ručně vyplněná kopie). Test proběhne na poslední vyučovací hodině.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5133906.html