Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Global Virtual Teams

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G04E0203 Z,ZK 6 0P+4C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Kurz je založený na interkulturní on-line spolupráci studentů v globálních virtuálních týmech se studenty z fakult zaměřených na Business a Ekonomii na následujících univerzitách: Dublin City University (Irsko), Masarykova univerzita (Česká republika), Padeborn University (Německo) a Tampere University of Applied Scienes (Finsko).Studenti budou pracovat v kulturně rozmanitých týmech, kde bude komunikačním jazykem angličtina, na společném projektu, který představí formou společné zprávy a videoprezentace. Studenti aplikují interkulturní analýzu v business kontextu - na produkt, službu, firmu nebo proces. V hodinách se studenti seznámi s teoretickými základy práce v globálních virtuálních týmech a interkulturních modelů, jejichž znalost budou pak studenti aplikovat v práci na projektu. Na základě osobní zkušenosti z interkulturní spolupráce a teoretických poznatků studenti napíší odborný článek na vybrané téma.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti, kteří úspěšně zakončí tento kurz, by si měli osvojit a prohloubití znalosti a dovednosti:

Znalost kulturních a interkulturních modelů a jejich aplikaci v kontextu práce a podnikání

Povědomí o složitosti komunikačních dovedností v pracovním a akademickém kontextu

Schopnost napsat společnou zprávu v globálním virtuálním týmu

Dovednost spolupracovat v týmu

Dovednosti potřebné pro projektový management

Strategie řešení problémů

Psaní odborného článku pro akademické účely

Schopnosti potřebné pro vědeckou analýzu

Sebereflexe a zhodnocení ostatních v akademické praxi

Studijní materiály:

viz Moodle

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5365806.html