Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Španělský jazyk 4-1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U04L4502 Z 3 0P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět U04L4502 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět U04L3502
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Kurz je určen pro studenty bakalářského studia. Předmět rozvíjí všechny jazykové kompetence studentů ve španělštině na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: poslech, čtení, mluvení a psaní. Studenti se seznámí se základy španělského jazyka po gramatické a lexikální stránce, a to v každodenních životních situacích. Důraz je kladen na komunikační dovednosti.

Předmět je určen VÝHRADNĚ pro začátečníky/ falešné začátečníky.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích, pravidelná docházka, průběžné plnění zadaných úkolů, krátké testy

Studenti, kteří se účastní praxí, budou po dobu praxe omluveni z výuky, ale musí splnit všechny zadané úkoly. Datum a čas jejich splnění je na dohodě s vyučujícím.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

bude k dispozici v MS Teams

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvoj a upevnění jazykových znalostí posluchačů tak, aby se dorozuměli na jazykové úrovni A1 (podle evropského referenčního rámce SERR) a zlepšili svoji ústní i písemnou komunikaci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Zlesáková, Peñaranda: Aventura Nueva 1, Klett, 2018

Doporučená literatura:

Gramática de uso del español, Teoría y práctica, inicial (A1-A2). S.M. 2010

Competencia gramatical en USO A1. Edelsa 2010.

Uso de la gramática espaňola (elemental), Edelsa, 2010

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5133806.html