Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Anglický jazyk 4-1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U04L4102 Z,ZK 3 0P+2C anglicky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Anglický jazyk 3-1 (U04L3102)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Kurz je určen studentům bakalářského studia manažerských oborů. Semináře jsou zaměřeny především na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností na dané jazykové úrovni, tj. mluvení, poslechu, čtení a psaní v oblastí vycházejících z profesionálních situací a odborného kontextu. Gramatika prohlubuje dosažené znalosti ze středních škol a zaměřuje se na struktury používané v daných odborných předmětech.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích, pravidelná docházka (75% - maximálně 6 x 90 zameškaných seminářů společně s druhým jazykem), průběžné zpracovávání zadaných úkolů, písemná zkouška (min. 50 %).

Zkouškový test musí absolvovat i studenti, kterým byla na začátku studia uznána nepovinná docházka.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

bude k dispozici v Moodle a MS Teams

Cíle studia:

Cílem předmětu je upevnění a prohloubení komunikačních dovedností studentů v profesním prostředí společně s prohloubením jejich znalostí gramatiky, funkčního jazyka a porozumění poslechu na úrovni B1+/ B2+

Studijní materiály:

B1+

- Dubicka, I. et al. (2019). Business Partner B1+ (Student’s Book). Harlow: Pearson.

- Murphy, R. (2012) English Grammar in Use (4th edition). Cambridge: CUP

B2+

- Dubicka, I. et al. (2019). Business Partner B2+ (Student’s Book). Harlow: Pearson.

- Vince, M. (2014). Language Practice for First (5th edition). London: Macmillan.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5133506.html