Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra speciální geodézie

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
154ABP Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
D54AIG Analýza dat v inženýrské geodézii česky Předmět je vypsán
154ACIG AutoCAD pro inženýrskou geodézii česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
154BIMG BIM v geodézii česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
154GBIM BIM v geodézii
 
česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět není vypsán
154BAPG Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
154BAPZ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
154BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
D54AIG_EN Data analysis in engineering surveying anglicky Předmět je vypsán
154DPP Diploma Project anglicky Z 30 24C Předmět není vypsán
154DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Z 30 24C Předmět je vypsán
154EZKA Ekonomika v zeměměřictví a katastru česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
154FS01 Fieldwork Surveying anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
D54GUP_EN Geodetic Problems and their Accuracy anglicky Předmět je vypsán
D54GUP Geodetické úlohy a jejich přesnost česky Předmět je vypsán
154GED1 Geodézie 1 česky Z,ZK 5 2P+3C Předmět je vypsán
154GED2 Geodézie 2 česky Z,ZK 5 2P+3C Předmět je vypsán
154GED3 Geodézie 3 česky Z,ZK 5 2P+3C Předmět je vypsán
154GED4 Geodézie 4 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D54GPP Geodézie v podzemních prostorách česky Předmět je vypsán
D54GMS Grafický informační systém MicroStation česky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D54GMS_EN Graphic Information System MicroStation anglicky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
154INGE Inženýrská geodézie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154ING2 Inženýrská geodézie 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154ING3 Inženýrská geodézie 3 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154IGE3 Inženýrská geodézie 3
 
česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
154ING4 Inženýrská geodézie 4 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154XIGZ Inženýrská geodézie a životní prostředí česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
154KONM Kontrolní měření
 
česky KZ 3 3C Předmět není vypsán
154KOME Kontrolní měření česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
154LASK Laserové skenování
 
česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět není vypsán
154LSK Laserové skenování česky KZ 2 1P+1C KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
D54MET Metrologie 3D měření česky Předmět je vypsán
154MEGE Metrologie v geodézii česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
154MIGE Metrology in Geodesy anglicky Z,ZK 6 1P+3C Předmět je vypsán
D54MET_EN Metrology of 3D Measurement anglicky Předmět je vypsán
154MC3D Microstation 3D česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
154DISZ Projekt
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
154PZ02 Projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
154SG01 Stavební geodézie česky Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
154SGEA Stavební geodézie A česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154SPG Stavebně průmyslová geodézie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D54TZS Teoretické základy 3D skenování česky Předmět je vypsán
D54TIG Teoretické základy inženýrské geodézie česky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D54TCH Teorie chyb česky Předmět je vypsán
154TCV1 Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155TCVI Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
 
česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
154TCV2 Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155TCV2 Teorie chyb a vyrovnávací počet 2
 
česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
D54TMS Teorie měřicích systémů česky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D54TAG Teorie vlivu atmosféry na geodata česky Předmět je vypsán
154TELS Terrestrial laser scanning anglicky Z,ZK 6 1P+3C Předmět je vypsán
D54TIG_EN Theoretical Basis of Engineering Geodesy anglicky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D54TZS_EN Theory of 3D Scanning anglicky Předmět je vypsán
D54TAG_EN Theory of Atmospheric Influence on Geodata anglicky Předmět je vypsán
D54TCH_EN Theory of Errors anglicky Předmět je vypsán
154TEAC Theory of Errors and Adjustment Calcullus anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
D54TMS_EN Theory of Measurement Systems anglicky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D54GPP_EN Underground Engineering Surveying anglicky Předmět je vypsán
154VY1 Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) česky KZ 2 4C Předmět je vypsán
154VY3 Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny) česky KZ 2 4C Předmět je vypsán
154VYIG Výuka v terénu IG (2 týdny) česky KZ 2 4C Předmět je vypsán
154ZAIG Základy automatizace v inženýrské geodézii česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11154.html