Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Grafický informační systém MicroStation

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D54GMS ZK 2P česky
Garant předmětu:
Martin Štroner
Přednášející:
Martin Štroner
Cvičící:
Martin Štroner
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Koncepce systému, popis vztahů jeho komponent. Rozhraní systému, komunikace mezi systémem, uživatelem a perifériemi. Vstup a výstup grafických dat, editace dat v grafické a negrafické podobě. Propojení s databázemi. Uživatelské modifikace systému, programování nadstaveb a maker.

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:

Přednášky ani cvičení neprobíhají standartní formou, vzhledem k počtu studentů je předmět realizován konzultační formou se zakončením semestrální prací.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Hluboká znalost problematiky grafického informačního systému Microstation.

Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] Sýkora, P.: Microstation V8 – Podrobná příručka. Computer Press, Praha 2001.

[2] Conforti, F.: Inside Microstation V8i. Cengage Learning, 2009.

Doporučená literatura:

[3] Martin, D.: Introduction to MicroStation : A Project-Based Approach for Learning MicroStation V8i. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24446905.html