Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kontrolní měření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154KONM KZ 3 3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, přesnost geodetických metod při kontrolním měření a určování posunů stavebních a přírodních objektů, určování stability vztažných bodů. Interpretace výsledků měření posunů a význam pro monitorování geometrických a fyzikálních vlastností a pro diagnostiku staveb a přírodních objektů. Vazby na další negeodetické metody monitoringu.

Požadavky:

Odevzdání prací v předepsaném termínu a rozsahu.

Povinná účast ve výuce vč. měření a odborných exkurzí.

Splnění závěrečného testu.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1.Úvod do předmětu, organizace, cíle, motivace

Základní pojmy, opakování rozborů přesnosti, zásady přesného

měření, informace k úlohám

2.Jeřábová dráha

3.Nivelace

4.Průhyby

5.Svislost

6.Odborná exkurse na objekty či provozy se zajímavým či názorným systémem geodetického monitoringu (přehrady, mosty, tunely, přírodní sesuvná území, poklesová území apod.)

7.Závěr, souhrn poznatků, zhodnocení

Zápočtový test a pohovor

Cíle studia:

Seznámení se základy problematiky geodetického monitoringu (názvosloví, přesnosti, legislativní podklady) a praktické vyzkoušení některých metod na vybraných úlohách (měření i zpracování).

Studijní materiály:

E-learningový kurz na Moodle.

Hampacher, M.; Štroner, M. Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2 ed. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05843-5.

Urban, R. Geodetické práce při měření posunů a deformací stavebních objektů. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House. 2015, sv. 1. ISBN 978-80-01-05786-5.

ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Platné znění.

John Olusegun Ogundare. Precision Surveying: The Principles and Geomatics Practice. Wiley & Sons 2016. ISBN 9781119102519

Kahmen, H., Faig, W. Surveying. Berlin: Walter de Gruyter, 1988, ISBN

3-11-008303-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7911006.html