Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teorie chyb a vyrovnávací počet 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154TCV2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Martin Štroner
Přednášející:
Martin Štroner
Cvičící:
Lenka Línková, Ondřej Michal, Martin Štroner
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Vyrovnání zprostředkujících, opakování chyb měření a základních postupů. Zákon hromadění vah. Obecný zákon hromadění směrodatných odchylek. Robustní metody vyrovnání. Vyhledávání odlehlých měření. Speciální postupy ve vyrovnání: Eliminace neznámých. Sekvenční vyrovnání. Chyby ve výchozích veličinách. Aproximace vztahů. Regresní a korelační analýza. Vyrovnávací přímka a rovina. Aproximace empirickým polynomem. Harmonická analýza. Fourierova transformace. Vyrovnání podmínkových s neznámými. Testování statistických hypotéz 2. Spolehlivost (reliability). Optimalizace geodetických měření. Metody řešení normálních rovnic. Přímé řešení, inverze, pseudoinverze.

Požadavky:

ne.

Osnova přednášek:

1. Vyrovnání zprostředkujících, opakování chyb měření a základních postupů.

2. Robustní metody vyrovnání. Vyhledávání odlehlých měření.

3. Metody řešení normálních rovnic. Přímé řešení, inverze, pseudoinverze.

4. Speciální postupy ve vyrovnání: Eliminace neznámých. Sekvenční vyrovnání. Chyby ve výchozích veličinách.

5. Zákon hromadění vah. Obecný zákon hromadění směrodatných odchylek.

6. Aproximace vztahů. Regresní a korelační analýza.

7. Vyrovnávací přímka a rovina. Aproximace empirickým polynomem.

8. Harmonická analýza. Fourierova transformace.

9. Vyrovnání podmínkových s neznámými.

10. Testování statistických hypotéz 2.

11. Spolehlivost (reliability).

12. Optimalizace geodetických měření.

13. Přehled postupu návrhu a zpracování měření geodetické sítě.

Osnova cvičení:

1.Lineární regrese.

2.GNU Gama – vyrovnání vázané a volné sítě.

3.Obecný zákon hromadění směrodatných odchylek.

4.Test ze 3. cvičení. Testování statistických hypotéz.

5.Test ze 4. cvičení. Testování opakovaných měření.

6.Test z 5. cvičení. Robustní metody vyrovnání.

7.Robustní metody vyrovnání – dokončení.

8.Vyrovnávací rovina – vodorovná, obecná.

9.Aproximace empirickým polynomem.

10.Test z 8. a 9. cvičení. Harmonická analýza. Fourierova transformace.

11.Vyrovnání podmínkových s neznámými.

12.Rezerva. Zápočet.

Cíle studia:

zvládnutí náplně předmětu

Studijní materiály:

[1] Hampacher, M. – Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2. vyd., Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5.

[2] Böhm, J. – Radouch, V. – Hampacher, M.: Teorie chyb a vyrovnávací počet. GKP, Praha 1990. ISBN 80-7011-056-2.

[3] Hampacher, M. – Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10, 20. Příklady a návody ke cvičení. ČVUT v Praze, 2000, ISBN 80-01-02250-1.

[4] Hampacher, M. – Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10. ČVUT v Praze, 1997, ISBN 80-01-01704-4

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/bc-geodezie/tcv2/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-977

09:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B977
Út
místnost TH:B-977

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B977
místnost TH:C-208

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C208
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5631006.html