Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154VY3 KZ 2 4C česky
Garant předmětu:
Lenka Línková, Zdeněk Skořepa
Přednášející:
Cvičící:
Jaroslav Braun, Hana Braunová, Tomáš Křemen, Lenka Línková, Zdeněk Skořepa
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Zaměření a výpočet bodů geodetické sítě - plošná účelová síť s měřenými vodorovnými směry a délkami, určení trigonometrických výškových rozdílů z oboustranně a současně měřených zenitových úhlů a šikmých délek pomocí totální stanice, určení výšky jednoho bodu sítě geometrickou nivelací ze středu (přesná nivelace), použití GNSS (RTK měření v síti referenčních stanic CZEPOS), výpočet podle metody nejmenších čtverců. Podrobné polohopisné a výškopisné měření (tachymetrie) zadané lokality v extravilánu v měřítku 1 : 500 a vyhotovení digitálního modelu terénu. Zaměření stávajícího stavu stavebního objektu pro plánovanou rekonstrukci a vyhotovení dokumentace v měřítku 1 : 50 (výkres půdorysu).

Požadavky:

Práce se softwary: Matlab, Groma, Atlas DMT.

Osnova přednášek:

nejsou

Osnova cvičení:

Seznam úloh:

1. Účelová síť (polohová)

2. Účelová síť (určení výšek)

3. Digitální model terénu - tachymetrie a vyhotovení digitálního modelu terénu (Atlas DMT)

4. Dokumentace stavebního objektu.

Cíle studia:

Další rozšíření a získání nových praktických zkušeností při práci geodeta v terénu z předmětů Geodézie 3 a Geodézie 4. Důraz je kladen na organizaci práce měřické skupiny a měření, kdy na výsledku práce každého člena měřické skupiny závisí konečný výsledek úlohy.

Studijní materiály:

[1] Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, Praha, ČVUT Praha 2009. 162 s. ISBN 978-80-01-04358-5.

[2] Skořepa, Z.: Geodézie 4. Praha, Česká technika - nakladatelství ČVUT 2017. 132 s. ISBN 978-80-01-05481-9.

[3] Vobořilová, P. - Skořepa, Z.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). Praha, ČVUT 2005. 135 s. ISBN 80-01-02869-0.

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/bc-geodezie/vy3/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2353306.html