Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Laserové skenování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154LSK KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Tomáš Křemen
Přednášející:
Tomáš Křemen
Cvičící:
Tomáš Křemen
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:

1.Teorie fungování terestrických skenovacích systémů. Fyzikální principy skenovacích systémů. Bezpečnost práce.

2.Postup měření a zpracování naměřených dat. Matematické metody.

3.Úvod do rekonstrukce povrchů.

4.Přehled terestrických skenovacích systémů.

5.Letecké laserové skenování.

6.Aplikace terestrických systémů. Ekonomické přínosy.

Osnova cvičení:

1. Skenování vhodného objektu v okolí školy

2. Seznámení se softwarem pro zpracování dat laserového skenování RealWorks - registrace získaných dat objektu

3. Seznámení se softwarem pro zpracování dat laserového skenování Geomagic Wrap - modelování objektu.

4. Určení objemu (software Geomagic Wrap, CloudCompare)

5. Zpracování mračna bodů - filtrování, pokročilé ředění (software Geomagic Wrap, CloudCompare).

6. Projekt - vytvoření 3D modelu CAD z mračna bodů

Cíle studia:

Získání znalosti nové technologie digitálního sběru prostorových dat.

Studijní materiály:

1. ŠTRONER, M.; POSPÍŠIL, J.; KOSKA, B.; KŘEMEN, T.; URBAN, R.; SMÍTKA, V.; TŘASÁK, P.: 3D skenovací systémy. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. 396 s. ISBN 978-80-01-05371-3.

2. VOSSELMAN, G. - MASS, H. G.: Airborn and Terrestrial Laser Scanning. Dunbeath: Whittles Publishing, 2010. 318 s. ISBN 978-1904445-87-6.

3. RESHETYUK, Y.: Terrestrial Laser Scanning. VDM Verlag Dr. Müller, 2009. 161 s. ISBN 978-3-639-17550-9.

4. ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: Terestrické skenovací systémy. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2008. 187 s. ISBN 978-80-01-04141-3.

5. Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/lsk/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-971

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B971
místnost TH:B-971

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B971
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24677905.html