Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inženýrská geodézie a životní prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154XIGZ Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Pavel Hánek
Přednášející:
Pavel Hánek
Cvičící:
Pavel Hánek
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Předmět navazuje na základní výuku oboru v předmětu Stavební geodézie a rozvíjí dosavadní znalosti. Posluchači se seznámí se specifickými postupy geodetických prací, související s tvorbou a ochranou urbanizované kulturní krajiny. Část přednášek a cvičení bude zaměřena k problematice vytyčování a provozní kontroly stavebních objektů a jejich vybavení.

Požadavky:

Základní znalosti stavební geodézie, mapového díla a návaznosti oborů.

Osnova přednášek:

Související právní řád

Základy vyrovnávacího počtu a zpracování a hodnocení dat

Nové postupy digitální geodézie - skenery, drony, systémy GNSS

Služby rezortu Českého úřadu zeměměřictví a katastru

Osnova cvičení:

Kontrola skutečného provedení stavby

Jednoduchá vytyčení

Cíle studia:

Cílem studia předmětu je rozšíření dosavadních znalostí o aplikacích měřických metod

Studijní materiály:

https://www.sbirka.com/ (Sbírka zákonů ČR)

https://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx (Sbírka zákonů ČR)

https://www.cuzk.cz/Predpisy.aspx (Zákonné normy související se zeměměřictvím v rozsahu rezortu ČÚZK)

http://www.vugtk.cz/ (VÚGTK v. v. i. Zdiby, Zeměměřická knihovna)

http://www.egako.eu (Geodetický a kartografický obzor, česko-slovenský vědecko-odborný časopis, bezplatný přístup, včetně archivu od roku 1913)

https://www.zakonyprolidi.cz (Vyhledávač zákonů Sb.)

https://www.technickenormy.cz/hledani/ (Normy ČSN, včetně EU, ISO)

https://inggeo.fsv.cvut.cz/wiki/doku.php?id=start

ČSN ISO 17123-1 (730220) Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů, část 1 – 8, 2005-2009

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/www/hanekpav/K154/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4953206.html