Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Metrologie v geodézii

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154MEGE KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Lenka Línková
Přednášející:
Lenka Línková
Cvičící:
Lenka Línková
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou metrologie v geodézii. Studenti získají znalosti potřebné pro úspěšné zavedení metrologického pořádku v geodetické firmě včetně zpracování metrologického řádu. Pozornost je věnována rovněž ověřování a kalibracím geodetických měřidel a práci kalibračních laboratoří. Dále bude probráno statistické zpracování měření, testování metrologických vlastností geodetických přístrojů a s jejich zkoušky v terénu.

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:

1. Metrologie a její kategorie, stručný vývoj metrologie, nejdůležitější předpisy z oblasti metrologie

2. Základní definice z oblasti měření, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

3. Národní metrologický systém, subjekty a jejich úkoly

4. Nejistoty měření v geodézii, soubor norem ČSN ISO 17123

5. Zavádění metrologického zabezpečení v geodetické firmě, metrologický řád

6. Úloha metrologa, jeho práva, povinnosti a pravomoci

Osnova cvičení:

Cvičení je realizováno ve formě samostatného vyhotovení semestrální měřické úlohy. Součástí této úlohy je geodetické měření na metrologické základně pro kalibraci přístrojů (doba trvání závisí na organizaci měřických prací a kvalitě získaných výsledků). Studenti vyhotovují semestrální práci dle metodiky ČSN ISO 17 123 s průběžnými konzultacemi a konečným vyhodnocením.

Cíle studia:

Být schopen aplikace metrologie v geodetické firmě.

Studijní materiály:

Tůmová, O.: Metrologie a hodnocení procesů, Praha, BEN - technická literatura, 2010, 232 s., ISBN 978-80-7300-249-7

Grous, A: Applied Metrology for Manufacturing Engineering, Wiley - ISTE, 2011, 544 p., ISBN 978-1-848-21188-9

zákon č.505/1990 Sb., o metrologii v platném znění

ČSN ISO 17123 Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů (7 částí), Praha, ÚNMZ, 2005 - 2009

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/mege/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-977

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B977
místnost TH:B-977

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B977
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24678505.html