Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teoretické základy 3D skenování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D54TZS ZK česky
Garant předmětu:
Tomáš Křemen, Jiří Pospíšil, Martin Štroner
Přednášející:
Tomáš Křemen, Jiří Pospíšil, Martin Štroner
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

3D skenování – základní vlastnosti, dělení, bezpečnost. Polární skenery – princip, elektronické měření délek, vlastnosti, vybrané systémy. Základnové skenery – princip, CCD snímače, kalibrace, vlastnosti, vybrané systémy. Kinematické systémy – princip, inerciální navigace, souřadnicové systémy, vlastnosti, vybrané systémy. Zpracování – metody a specifika vyrovnávacího počtu v oboru 3D skenování, transformace, ICP, triangulace, ortogonální prokládání, 2D/3D kresba. Vybrané softwary. Kontrola kvality měření, kalibrace a kalibrační postupy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Přednášky ani cvičení neprobíhají standartní formou, vzhledem k počtu studentů je předmět realizován konzultační formou se zakončením semestrální prací.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prohloubení znalostí 3D skenování.

Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] Štroner, M.; Pospíšil, J.; Koska, B.; Křemen, T.; Urban, R.; Smítka, V.; Třasák, P.: 3D skenovací systémy. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. 396 s. ISBN 978-80-01-05371-3.

[2] Vosselman, G. – Mass, H. G.: Airborn and Terrestrial Laser Scanning. Dunbeath: Whittles Publishing, 2010. 318 s. ISBN 978-1904445-87-6.

Doporučená literatura:

[3] Štroner, M. – Pospíšil, J.: Terestrické skenovací systémy. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2008. 187 s. ISBN 978–80-01-04141-3.

[4] Pavelka, K. et al: Mobilní laserové skenování. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2014. 130 s. ISBN 978–80-01-05261-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6217606.html