Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie měřicích systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D54TMS ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jiří Pospíšil, Martin Štroner
Přednášející:
Jiří Pospíšil, Martin Štroner
Cvičící:
Jiří Pospíšil, Martin Štroner
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů, základy automatizace, klasifikace snímačů, pasivní snímače (odporové, kapacitní, indukčnostní), aktivní snímače (indukční, optoelektronické). Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické - snímače pro určení délky, úhlu, sklonu, náklonu, zrychlení, teploty, tlaku, vlhkosti. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky. Čárkový kód. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza, analýza časových řad, komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systém nivelační, teodolitové, laserové, skenerové, fotogrammetrické, inerciální. Automatizované geodetické měřicí systémy při statické a dynamické zkoušce stavební a strojní konstrukce a při řízení stavebních strojů

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:

1. Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů, základy automatizace.

2. Klasifikace snímačů, pasivní snímače (odporové, kapacitní, indukčnostní), aktivní snímače (indukční, optoelektronické).

3. Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické.

4. Snímače pro určení délky, úhlu, sklonu, náklonu, zrychlení, teploty, tlaku, vlhkosti.

5. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky.

6. Čárkový kód.

7. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza.

8. Analýza časových řad, komponenty časových řad, filtry a filtrace.

9. Automatizované měřicí systém nivelační, teodolitové, laserové, skenerové, fotogrammetrické, inerciální.

10.-11. Automatizované geodetické měřicí systémy při statické a dynamické zkoušce stavební a strojní konstrukce.

12. Automatizované geodetické měřicí systémy při řízení stavebních strojů.

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Hluboké znalosti problematiky měřicích systémů. Automatizované měřicí systémy - nivelační, teodolitové, laserové, fotogrammetrické, inerciální a skenovací.

Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] Wilson, J. S.: Sensor Technology Handbook. Elsevier, 2005. 702 S. Isbn: 978-0-7506-7729-5

[2] Deumlich F. - Staiger, R.: Instrumentekunde der Vermessungstechnik, Wichman, 2002

[3] Ďaďo, S. - Kreidl, M.: Senzory A Měřicí Obvody, Vydavatelství Čvut, 1996

[4] VOŠTOVÁ, V. - KAŠPAR, M.: Optoelektronika v řízení stavebních strojů. ČVUT Praha, 2001, 194 s.

[5] ROGALEWICZ, V.: Stochastické procesy ( Analýza časových řad).ČVUT Praha,1993,106 s.

Doporučená literatura:

[6] Bhavikatti S. S.: Surveying - Theory and Practice (2nd Revised edition). I. K. International Publishing House Pvt. Ltd, 2018. 896 s. ISBN 978-93-85-90908-5.

[7] Klementev, I. Kyška, R.: Elektrické meranie mechanických veličín ,Vydavatel´stvo ALFA, 1990

[8] Ripka, P. - Tipek, A.: Master Book on Sensors Part A, CTU - Czech Technical University in Prag, 2003

[9] Ripka, P. - Tipek,A.: Master Book on Sensors Part B, CTU - Czech Technical University in Prag, 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24447005.html