Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Geodézie 4

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154GED4 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Zdeněk Skořepa
Přednášející:
Zdeněk Skořepa
Cvičící:
Lenka Línková, Zdeněk Skořepa
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Pozornost je věnována problému transformace souřadnic v rovině při nadbytečném počtu identických bodů (Helmertova transformace, shodnostní transformace), transformace souřadnic v prostoru, výpočtu souřadnic volného polárního stanoviska s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců, formulaci a řešení chybového modelu základních úloh protínání (kovarianční matice souřadnic, střední elipsa chyb, izočáry pro směrodatnou odchylku souřadnicovou), výpočtu polygonového pořadu metodou nejmenších čtverců a vlivu chyb v urovnání přístroje a cíle na měřené polární souřadnice.

Požadavky:

Požadují se znalosti z matematiky (lineární algebra, maticový počet, funkce více proměnných), Teorie chyb a vyrovnávací počet, práce se softwarem Matlab nebo MS Excel.

Osnova přednášek:

1-3: Transformace souřadnic

4-5: Volné polární stanovisko

6: Transformace souřadnic

7: Chybový model úloh protínání

8-10: Úlohy protínání a jejich přesnost

11: Střední elipsa chyb a křivka směrodatné odchylky

12: Polygonový pořad s vyrovnáním MNČ

Osnova cvičení:

Úloha č. 1: Transformace souřadnic (2D)

Úloha č. 2: Volné polární stanovisko

Úloha č. 3: Úlohy protínání a jejich přesnost

Úloha č. 4: Transformace souřadnic (3D)

Cíle studia:

Seznámit se teoreticky a uplatnit v praxi: 1. Transformaci souřadnic, 2. řešení volného polárního stanoviska a polygonového pořadu, 3. úvahy o přesnosti úloh protínání při rozborech přesnosti.

Studijní materiály:

1/ Skořepa, Z.: Geodézie 4. Praha, Česká technika - nakladatelství ČVUT 2017. 132 s. ISBN 978-80-01-05481-9.

2/ Böhm, J. - Radouch, V. - Hampacher, M.: Teorie chyb a vyrovnávací počet. Praha, GKP 1990. ISBN 80-7011-056-2.

3/ Koch, K. R.: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Springer Verlag, Berlin, 1999, ISBN 3-540-65257-4.

4/ Kubáček. L. - Kubáčková L.: Statistika a metrologie. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci - vydavatelství 2000, ISBN 80-244-0093-6.

5/ Hauf, M a kol.: Geodézie. Praha, SNTL 1982. 544 s.

6/ Dušek, R. - Vlasák, J.: Geodézie 40 (Příklady a návody na cvičení). Praha, ČVUT 1998.

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/bc-geodezie/ged4/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-208

09:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C208
Út
místnost TH:B-977

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B977
místnost TH:B-977

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B977
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5630306.html