Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inženýrská geodézie 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154IGE3 Z,ZK 6 2P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, technické normy, geodetické podklady pro projektování, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, specifika vytyčovacích prací, kontrola geometrických parametrů staveb, rektifikace technologických zařízení atd.)

Požadavky:

Zápočet z předmětu Inženýrská geodézie 2

Osnova přednášek:

1. Úvod, terminologie, normy, legislativa

2. Legislativa v IG 1

3. Legislativa v IG 2

4. Přesnost vytyčování staveb – prostorové stavby

5. řesnost vytyčování staveb – liniové a plošné stavby

6. Geodézie a stavebnictví

7. Činnost geodeta v investiční výstavbě a využití nových technologií

8. Automatizace v geodézii

9. Aplikace IG v mostním stavitelství

10. Aplikace IG v průmyslu

11. Aplikace IG ve vodním hospodářství

12. BIM a IG

Osnova cvičení:

1. Projekt měření posunů

2. Kontrola povrchu vozovky

3. Vytyčení úsečky polárními souřadnicemi

4. Měření náklonů

Cíle studia:

Prohloubení znalostí oboru inženýrská geodézie. Využívání moderních technologií. Znalost zpracování speciálních aplikací IG. Orientace v technických normách. Znalost metodik a předpisů státních organizací (ŘSD, SŽ). Orientace v legislativě oboru GK.

Studijní materiály:

! NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,

! Aktuálně platné ČSN, týkající se přednášené problematiky

? MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990

? SCHOFIELD,W. - BREACH,M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7910806.html