Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Inženýrská geodézie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154INGE Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Braun
Přednášející:
Jaroslav Braun
Cvičící:
Jaroslav Braun, Tomáš Jiřikovský
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Historie, terminologie a značky v Inženýrské geodézii. Plánování přesnosti měření. Měření a vytyčování délek, úhlů a svislic a hodnocení jejich přesnosti. Vytyčovací sítě polohové, výškové a prostorové, vytyčování polohové a výškové. Řešení a vytyčování oblouků. Měření a hodnocení posunů a přetvoření staveb. Aplikace geodézie ve stavebnictví.

Požadavky:

Úspěšné složení zkoušky z předmětu Teorie chyb a vyrovnávací počet 1.

Osnova přednášek:

1. Úvod do IG, legislativní zajištění, terminologie (zákl. termíny, parametry a veličiny, charakteristiky přesnosti ).

2. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii – rozbory přesnosti.

3. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii – rozbory přesnosti.

4. Měření a vytyčování délek (přímé a nepřímé měření, metody, korekce, přesnost, paralaktika).

5. Měření a vytyčování vodorovných a zenitových úhlů (metody, korekce, přesnost – vlivy bez odvození). Měření a vytyčování svislic (metody).

6. Polohové vytyčovací sítě (plošné a liniové sítě, metody, přesnost – bez odvozování). Polohové vytyčování (metody, přesnost, jednoduché geometrické prvky).

7. Výškové vytyčovací sítě a výškové vytyčování (přímka, rovina, komín atd.), prostorové vytyčovací sítě.

Vytyčování oblouků – analytické řešení trasy (hlavní prvky a hlavní body kružnicového oblouku, podrobné vytyčení, základní úlohy).

8. Souřadnicová řešení kružnicových oblouků (vybraná), složené oblouky (základní úlohy).

Přechodnice (klotoida, kubická parabola), kružnicové oblouky s přechodnicí (princip, odvození hlavních prvků z obrázku). Výškové oblouky (parabola 2. stupně).

9. Měření posunů a přetvoření (základní pojmy, příčiny, účel a cíl, projekt atd.), metody měření svislých posunů, vodorovných posunů, popř. prostorové posuny.

10. Geodézie v pozemním, dopravním a vodohospodářském stavitelství, v průmyslu a energetice – základní informace jak to chodí v praxi (podklady, projekt geodetických prací, koordinační a vytyčovací výkresy, dokumentace skutečného provedení staveb, pasportizace liniových staveb, rektifikace technologických zařízení apod.).

Osnova cvičení:

1.Úvod, zásady přesného měření

2.Základy justáže a kalibrace přístrojů a pomůcek

3.Rozbory přesnosti – základy

4.Zadání a výklad k 1. úloze: Paralaktické vytyčení délky

5.Kontrola příprav na 1. úlohu, konzultace

6.Měření 1. úlohy: Paralaktické vytyčení délky

7.Odevzdání 1. úlohy, test č. 1

8.Zadání a výklad k 2. úloze: Polární vytyčení bodu

9.Měření 2. úlohy: Polární vytyčení bodu

10.Odevzdání 2. úlohy, test č. 2

11.Zhodnocení práce, úloh, závěr, zápočty

Cíle studia:

Představení oboru inženýrská geodézie. Pochopení a aplikace pojmů přesnost měření a vytyčení. Orientace v měřických činnostech na stavbách. Využívání moderních technologií a speciálních měřických postupů.

Studijní materiály:

! Novák, Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.

? Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.

? Schofield, W. - Breach, M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.

? Bajer, M. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/bc-geodezie/inge/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-230

11:00–12:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A230
místnost TH:B-971

13:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B971
místnost TH:B-971

13:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B971
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2782906.html