Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geodetické úlohy a jejich přesnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D54GUP ZK 2P česky
Garant předmětu:
Zdeněk Skořepa, Martin Štroner
Přednášející:
Zdeněk Skořepa, Martin Štroner
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Úlohy protínání, polygonové pořady a volné geodetické sítě z hlediska jejich přesnosti včetně řešení založených na metodě nejmenších čtverců (chybový model, vliv měření a podkladu, kovarianční matice souřadnic, střední elipsa chyb, křivka směrodatné odchylky v rovině, izočáry pro směrodatnou odchylku souřadnicovou).

Požadavky:
Osnova přednášek:

Přednášky probíhají jednou týdně formou konzultací na vybrané téma s ohledem na předmět a disertační práci.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se do hloubky s problematikou řešení přesnosti úloh protínání a řešení volných sítí.

Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] Skorepa, Z.: Geodézie 4. Praha, Česká technika - nakladatelství CVUT 2017. 132 s.

[2] Rao, C. R.: Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace. Praha, Academia 1978.

[3] Böhm, J. - Radouch, V. - Hampacher, M.: Teorie chyb a vyrovnávací pocet. Praha, GKP 1990.

[4] Koch, K. R.: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Springer Verlag, Berlin, 1999.

Doporučená literatura:

[1] Kubáček, L.: Statistical Theory of Geodetic Networks. Zdiby, VÚGTK 2013.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2443406.html