Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geodézie v podzemních prostorách

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D54GPP ZK 2P česky
Garant předmětu:
Martin Štroner, Rudolf Urban
Přednášející:
Martin Štroner, Rudolf Urban
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Geodézie v podzemních prostorách v sobě zahrnuje měřické činnosti pro doly, tunely, metro, kanalizace, kolektory, sklepy a jeskyně. Inovativní postupy polohového, výškového, připojovacího a usměrňovacího, vytyčovacího a kontrolního měření s možností modelování a ověřování v UEF Josef (podzemní výukové středisko). Metody a postupy dokumentace skutečného stavu podzemních děl s ověřením v UEF Josef.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

Přednášky ani cvičení neprobíhají standartní formou, vzhledem k počtu studentů je předmět realizován konzultační formou se zakončením semestrální prací.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zpracovat seminární práci na téma týkající se podzemních prostor.

Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] Urban, R.: Geodetické práce při měření posunů a přetvoření stavebních objektů. 1. vyd. Praha. CTU Publishing House, 2015.

[2] Štroner, M. - Hampacher, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House, 2011. 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6.

[3] Walker, J. - Awange, J. L.: Surveying for Civil and Mine Engineers - Theory, Workshops, and Practicals. Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 978-3-319-53129-8.

Doporučená literatura:

[4] Schofield, W. - Breach, M.: Engineering Surveying (Sixth Edition). Spon Press, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, 2011, 622 pages. ISBN 978-075066949-8

[5] Uren, J. - Price, B.: Surveying for Engineering (Fifth Edition). Macmillan Publishers LTd., Basingstoke, Hampshire RG21 6XS, Great Britain, 806 pages. ISBN 978-0333577059.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6216306.html