Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Fieldwork Surveying

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154FS01 Z,ZK 6 2P+3C anglicky
Přednášející:
Tomáš Křemen (gar.)
Cvičící:
Tomáš Křemen (gar.), Lenka Línková
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Zemské těleso, náhradní plochy, kartografická zobrazení, polohová a výšková bodová pole, souřadnicové výpočty, hodnocení přesnosti, odchylky a tolerance ve výstavbě, měření úhlů a délek, určování výšek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, fotogrammetrie, laserové skenování, GPS, vytyčování a geodetické práce ve výstavbě, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, Katastr nemovitostí ČR.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Být schopen aplikace inženýrské geodézie v rozsahu potřebném pro praxi, přiblížit studentům stavebních oborů možnosti současné moderní geodézie.

Studijní materiály:

Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-969

13:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B969
Út
místnost TH:B-971

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B971
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2389406.html