Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie chyb a vyrovnávací počet 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155TCV2 Z,ZK 6 2P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Předmět je věnován zpracování experimentálních dat v geodézii a kartografii. Zahrnuje základy teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a teorie odhadu.

Požadavky:

Matematika 1, 2

Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem studia je naučit studenty zpracovávat měřená data tak, aby byli schopni korektně určit požadované hodnoty určovaných veličin a současně odhadnout jejich charakteristiky přesnosti. Zvláštní důraz je kladen na pravděpodobnostní interpretaci výsledných hodnot z hlediska účelu provedených měření.

Studijní materiály:

Böhm J., Radouch V., Hampacher M.: Teorie chyb a vyrovnávací počet. Geodetický a kartografický podnik, Praha 1990.

Mervart L., Lukeš Z.: Adjustment Calculus. FSv ČVUT 2007

Hampacher M., Radouch V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10, 20: příklady a návody ke cvičení. Praha, ČVUT, 2000.

Štroner M., Hampacher M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vyd. Praha. CTU Publishing House 2011, 313 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3110306.html