Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ekonomika v zeměměřictví a katastru

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154EZKA Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Rudolf Urban
Přednášející:
Rudolf Urban
Cvičící:
Rudolf Urban
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

V předmětu jsou shrnuty obecné ekonomocké pojmy se specializací na obor geodézie a kartografie.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

1. Úvod do ekonomiky. Základní pojmy, zeměměřická služba, předpisy.

2. Tvorba ceny, náklady firmy, zisk a ztráta.

3. Daňová povinnost v ČR.

4. Formy podnikání.

5. Management.

6. Marketing.

7. Makroekonomie.

8. Podnik a jeho ekonomická hodnota.

9. Trh.

10. Veřejné zakázky.

11. Pracovní poměr

12. Daňové přiznání

13. Seminář (ekonomika velké geodetické firmy, tvorba ceny zakázky)

Osnova cvičení:

1. Úvod + zadání úlohy analýza zisku

2. Odevzdání úlohy analýza zisku + zadání úlohy tvorba ceny

3. - 6. Prezentace úlohy tvorba ceny

Cíle studia:

Osvojit si základní ekonomické pojmy, podmínky podnikání a cenotvorbu v oblasti geodézie.

Studijní materiály:

! Holman, R.: Ekonomie. 3. aktualizované vyd., C. H. Beck, Praha 2002. 714 s. ISBN. 80-7179-681-6.

! Kotler, P.: Marketing. Management. 10. rozšířené vyd., Grada Publishing, Praha 2001. 780 s. ISBN: 978-80-247-0513-2

! Pilátová, J. - Pilát, T.: Ekonomická a účetní agenda podnikatele. 2. aktualizované vyd., Grada Publishing, Praha 2003. 136 s. ISBN 80-247-0521-4

? Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. A.: Economics. 1.vyd., Svoboda, Praha 1995. 1010 s. ISBN: 978-0070546868

? Sedláček, M. a kol.: Základy ekonomické teorie. Skriptum FSv. Dotisk 1. vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha 2002. 139 s. ISBN 80-01-02098-3

? Sojka, M. - Konečný, B.: Malá encyklopedie moderní ekonomie. 4. aktualizované vyd., Libri, Praha 2002. 200 s. ISBN: 978-80-7277-328-2

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/ezka/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-971

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B971
Út
St
Čt
místnost TH:A-230

15:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A230

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5636606.html