Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Inženýrská geodézie 4

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154ING4 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Jiřikovský, Rudolf Urban
Přednášející:
Tomáš Jiřikovský, Tomáš Křemen
Cvičící:
Tomáš Jiřikovský, Rudolf Urban
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Předmět přibližuje měřické práce pří výstavbě a provozu podzemních děl budovaných hornicky nebo hornickým způsobem (doly, tunely,metro, kolektory atd.), při sledování a rekultivaci krajiny dotčené hlubinnou těžbou, určování objemů, speleologická měření. Předmět obsahuje metodiku připojovacích a usměrňovacích měření, geodetické práce při ražbě tunelů pro různé účely a při stavbě metra. Současně řeší pro výše uvedené účely vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí a to jak polohové, tak výškové, včetně hodnocení přesnosti. Související předpisy. Určování objemu podzemních ložisek. Poklesové doliny. Jeskyně, lomy.

Požadavky:

Návaznost na předměty INGE, ING2, ING3.

Povinná účast ve výuce, především na praktických měřeních v terénu.

Odevzdání prací ve stanoveném termínu a požadovaném rozsahu a kvalitě.

Splnění testů (úvodní a zápočtový).

Osnova přednášek:

1.Úvod, vymezení, legislativa

2.Historie a vývoj

3.Legislativa, Vyhl. 435/1992

4.Geodézie v podzemí 1

5.Geodézie v podzemí 2

6.Geodézie v podzemí 3

7.HČ a ČPHZ ve výstavbě 1

8.HČ a ČPHZ ve výstavbě 2

9.Ostatní podzemní prostory

10.Měřické práce při povrchovém dobývání

11.Měření posunů, poklesů, náklonů a přetvoření

12.Přednáška externisty z praxe

Osnova cvičení:

1.Připojovací a usměrňovací měření

2.Prorážkový polygon

3.Hloubkové připojení

4.Tunelové měření

5.Odborná exkurse

6.Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem studia je doplnění dosavadních znalostí inženýrské geodézie o problematiku důlního měřictví, měření v antropogenních i naturálních podzemních prostorách.

Studijní materiály:

[1] Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů

[2] Hánek, P. - Novák, Z.: Geodézie v podzemních prostorách - dotisk 2. vydání. Praha, ČVUT 2008.

[3] Walker, J. - Awange, J. L.: Surveying for Civil and Mine Engineers - Theory, Workshops, and Practicals. Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 978-3-319-53129-8.

[4] Zákon 89 ze dne 3. března 2016, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/ing4/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-971

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B971
Čt
místnost TH:B-971

08:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B971

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4243206.html