Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Inženýrská geodézie 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154ING3 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Braun
Přednášející:
Jaroslav Braun
Cvičící:
Jaroslav Braun, Martin Štroner
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, technické normy, geodetické podklady pro projektování, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, specifika vytyčovacích prací, kontrola geometrických parametrů staveb, rektifikace technologických zařízení atd.)

Požadavky:

Zápočet z předmětu Inženýrská geodézie 2

Osnova přednášek:

1. Úvod, terminologie, normy, legislativa

2. Legislativa v IG 1

3. Legislativa v IG 2

4. Přesnost vytyčování staveb – prostorové stavby

5. řesnost vytyčování staveb – liniové a plošné stavby

6. Geodézie a stavebnictví

7. Činnost geodeta v investiční výstavbě a využití nových technologií

8. Automatizace v geodézii

9. Aplikace IG v mostním stavitelství

10. Aplikace IG v průmyslu

11. Aplikace IG ve vodním hospodářství

12. BIM a IG

Osnova cvičení:

1. Projekt měření posunů

2. Kontrola povrchu vozovky

3. Vytyčení úsečky polárními souřadnicemi

4. Měření náklonů

Cíle studia:

Prohloubení znalostí oboru inženýrská geodézie. Využívání moderních technologií. Znalost zpracování speciálních aplikací IG. Orientace v technických normách. Znalost metodik a předpisů státních organizací (ŘSD, SŽ). Orientace v legislativě oboru GK.

Studijní materiály:

! NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,

! Aktuálně platné ČSN, týkající se přednášené problematiky

? MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990

? SCHOFIELD,W. - BREACH,M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/ing3/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-971

11:00–12:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B971
St
Čt
místnost TH:B-971

13:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B971

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24851005.html