Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Fyzioterapie - nástup ke studiu 20/21, 21/22

Studijní plán: Bakalářský studijní program Fyzioterapie

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pto konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijmín plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBFA1 Anatomie I. Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PBFBLG Biologie ZK 3 1P Z povinný předmět
F7PBFEVZ Etika ve zdravotnictví KZ 2 2P Z povinný předmět
F7PBFKP Komunitní péče Z 1 1P Z povinný předmět
F7PBFMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví KZ 1 1P Z povinný předmět
F7PBFMMT Masáž a měkké techniky KZ 4 4C Z povinný předmět
F7PBFRP Rehabilitační propedeutika ZK 3 1P Z povinný předmět
F7PBFZB Zdravotnická biofyzika Z,ZK 4 1P+1S Z povinný předmět
F7PBFZTV1 Zdravotní tělesná výchova I. Z 1 2C Z povinný předmět
F7PBFZOT Základy odborné terminologie KZ 1 1C Z povinný předmět
F7PBFUBM Úvod do biomechaniky Z 2 2C Z povinný předmět
F7PBFOATP Odborná anglická terminologie (pokročilí) Z 3 2C Z povinně volitelný předmět
F7PBFOATZ Odborná anglická terminologie (začátečníci) Z 3 2C Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBFA2 Anatomie II.
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PBFBAL Balneoterapie
 
ZK 2 2P L povinný předmět
F7PBFBBM Biomechanika a biomateriály
 
ZK 2 2P L povinný předmět
F7PBFFPF Fyziologie a patofyziologie
 
Z,ZK 2 2P+2C L povinný předmět
F7PBFHEO Hygiena, epidemiologie a ochrana veřejného zdraví
 
KZ 1 1P L povinný předmět
F7PBFLTV Léčebná tělesná výchova
 
KZ 1 2C L povinný předmět
F7PBFOPAR1 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení I.
 
Z 3 120XH L povinný předmět
F7PBFOPRLN1 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I.
 
Z 3 120XH L povinný předmět
F7PBFOPRU1 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I.
 
Z 3 120XH L povinný předmět
F7PBFPP První pomoc
 
KZ 1 1P+1C L povinný předmět
F7PBFSA1 Sportovní aktivity I.
 
Z 1 2C L povinný předmět
F7PBFVPT Využití přístrojové techniky ve fyzikálních léčebných metodách
 
Z,ZK 2 1P+2C L povinný předmět
F7PBFVPF Vyšetřovací postupy ve fyzioterapii
 
Z,ZK 3 1P+4C L povinný předmět
F7PBFZTV2 Zdravotní tělesná výchova II.
 
Z 1 2C L povinný předmět
F7PBFZRS Základy rehabilitačních systémů
 
Z 1 1P L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBFCHIR Chirurgie
 
ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PBFMTPK Fyzioterapie – metody, terapeutické postupy a koncepty
 
Z,ZK 5 1P+4C Z povinný předmět
F7PBFISZ Informační systémy ve zdravotnictví
 
Z,ZK 3 2P+2C Z povinný předmět
F7PBFKNZP1 Kineziologie a patokineziologie I.
 
Z 4 2P Z povinný předmět
F7PBFORT Ortopedie a traumatologie
 
Z,ZK 3 2P+1C Z povinný předmět
F7PBFPASH Pohybové aktivity a sport handicapovaných
 
Z 2 1S Z povinný předmět
F7PBFVKO1 Vybrané klinické obory, vnitřní lékařství a geriatrie I.
 
Z 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBFMPTF Využití moderní přístrojové techniky ve fyzioterapii pro diagnostiku
 
ZK 3 1P Z povinný předmět
F7PBFZPAT Základy patologie
 
ZK 4 2P Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBFEGE Ergoterapie a ergonomie
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBFKNZP2 Kineziologie a patokineziologie II.
 
ZK 3 2P L povinný předmět
F7PBFKOMP Komunikace s pacientem
 
Z 1 2S L povinný předmět
F7PBFNEU Neurologie
 
Z,ZK 2 2P+1C L povinný předmět
F7PBFOPAR2 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II.
 
Z 4 200XH L povinný předmět
F7PBFOPRL2 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II.
 
Z 2 120XH L povinný předmět
F7PBFOPRU2 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II.
 
Z 3 160XH L povinný předmět
F7PBFPED Pediatrie
 
ZK 1 2P L povinný předmět
F7PBFPRO Protetika a ortotetika
 
Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBFRPF Robotické přístroje ve fyzioterapii
 
Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBFSBP Seminář k bakalářské práci
 
Z 1 1S L povinný předmět
F7PBFSA2 Sportovní aktivity II.
 
Z 1 2C L povinný předmět
F7PBFVKO2 Vybrané klinické obory, vnitřní lékařství a geriatrie II.
 
Z,ZK 3 2P+1C L povinný předmět
F7PBFZDRP Zdravotnická psychologie
 
KZ 1 1P+1C L povinný předmět
F7PBFZPSY Základy psychiatrie
 
KZ 1 2P L povinný předmět
F7PBFZVZL Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
 
KZ 1 2P L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBFFPE Fyzioterapie v pediatrii
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBFGYP Gynekologie a porodnictví
 
KZ 2 1P Z povinný předmět
F7PBFMVP Metodologie výzkumné práce
 
KZ 1 1P Z povinný předmět
F7PBFOPRL3 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III.
 
Z 8 200XH Z povinný předmět
F7PBFSPR Sociální a pracovní rehabilitace
 
ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PBFSA3 Sportovní aktivity III.
 
Z 1 2C Z povinný předmět
F7PBFZPSPE Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace
 
KZ 2 1P+1S Z povinný předmět
F7PBFZRMM1 Základy reflexních a manuálních metod -Bobath koncept, metoda L.Mojžíšové I.
 
Z 3 4C Z povinný předmět
F7PBFZSI Základy statistiky a informatiky
 
Z,ZK 3 1P+2C Z povinný předmět
F7PBFRKPZS Základy řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb
 
ZK 3 1P Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBFOPAR3 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III.
 
Z 12 240XH L povinný předmět
F7PBFOPRU3 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III.
 
Z 9 160XH L povinný předmět
F7PBFZPBP Zpracování bakalářské práce
 
Z 5 3XT L povinný předmět
F7PBFZRMM2 Základy reflexních a manuálních metod – Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II.
 
ZK 4 2.5C L povinný předmět
Platnost dat k 29. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1115256521805.html