Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

BMT v AJ povinné 17

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17ABBALP Algoritmizace a programování
 
anglicky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBAF1 Anatomie a fyziologie I
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět není vypsán
17ABBAF2 Anatomie a fyziologie II anglicky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět není vypsán
17ABBA3A Angličtina IIIA (část 1) anglicky KZ 2 2S Předmět je vypsán
17ABBA3B Angličtina IIIB (část 2) anglicky KZ 2 2S Předmět je vypsán
17ABBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice
 
anglicky Z 1 1P Předmět není vypsán
17ABBBP Bakalářská práce anglicky Z 8 8L Předmět je vypsán
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc anglicky Z 0 1P Předmět je vypsán
17ABBBCH Biochemie anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17ABBBLS Biologické signály anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBBLG Biologie
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17ABBBB Biomechanika a biomateriály anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBCHM Chemie
 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět není vypsán
17ABBEM Elektrická měření anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBELFA Elektrofyziologie anglicky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
17ABBEO Elektronické obvody anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17ABBEBI Etika v biomedicínském inženýrství
 
anglicky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17ABBFY1 Fyzika I
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět není vypsán
17ABBFY2 Fyzika II
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět není vypsán
17ABBFCH Fyzikální chemie anglicky Z,ZK 4 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17ABBISZ Informační systémy ve zdravotnictví anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBITT Informační technologie a telemedicína
 
anglicky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17ABBITP Integrální počet
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBKZS Konvenční zobrazovací systémy anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBLT Laboratorní technika anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBLAD Lineární algebra a diferenciální počet
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
17ABBLTR Lékařská terminologie
 
anglicky Z 1 1P Předmět není vypsán
17ABBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika) anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika) anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví anglicky KZ 1 1P Předmět je vypsán
17ABBMZT Management zdravotnické techniky anglicky Z,ZK 2 1P+1S Předmět je vypsán
17ABBMEC Mechanika anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBMVP Metodologie výzkumné práce
 
anglicky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
17ABBMS Modelování a simulace anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBNMP Návrh a management projektu anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17ABBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření anglicky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17ABBPPSA Pacientské a přístrojové simulátory a testery anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů anglicky KZ 2 2L Předmět je vypsán
17ABBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBPP První pomoc anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17ABBPPM Práce s programovými prostředky (Matlab)
 
anglicky KZ 2 2C Předmět není vypsán
17ABBPSL Psychologie
 
anglicky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
17ABBSPR2 Semestrální projekt II anglicky KZ 4 4S Předmět je vypsán
17ABBSEL Silnoproudá elektrotechnika anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči anglicky Z,ZK 4 1P+1L Předmět je vypsán
17ABBTEL Teoretická elektrotechnika anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
17ABBTZS Tomografické zobrazovací systémy anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBZLN Zdravotnická legislativa a normy anglicky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17ABBZPD Základy patologie, hygieny a epidemiologie anglicky ZK 4 3P Předmět není vypsán
17ABBUSS Úvod do signálů a systémů
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBROP Řízená odborná praxe anglicky Z 0 100XH Předmět je vypsán
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017365-17ABB_POV_17.html