Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Informační technologie a telemedicína

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBITT ZK 2 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Historie výpočetní techniky, základní struktura počítače (procesor, paměť, sběrnice, periferní zařízení). Desktop, server, notebook, pocket PC. Motherboard - blokové schéma, Northbridge a Southbridge, popis sběrnic a rozhraní (ISA, PCI, PCI Express, IDE, ATA, SCSI, ?), komunikace procesoru a pamětí, BIOS, autotest. Vstupní a výstupní zařízení - diskové a disketové jednotky, struktura ukládání dat, zavádění systému. CD a DVD, zobrazovací zařízení, klávesnice, myš, zvuková karta, univerzální vstupně-výstupní porty, síťové karty, modemy, UPS, tiskárny, skenery, multimediální zařízení a doplňky, velkokapacitní paměťové jednotky. Paměťové karty a čtečky, Rozhraní PCMCIA, CF a Secure Digital. Pojem „operační systém“ (OS), jeho význam a určení, typy OS. Instrukční soubor, typy instrukcí, způsoby adresování. Assembler a vyšší programovací jazyky. Překlad a interpretace. Správa paměti v OS. Výkonové a funkční testy PC. Pocket PC - mobilní platforma pro snímání, vyhodnocování i přenos dat. Bezdrátové komunikační protokoly a rozhraní - IrDA, Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS. Počítačové sítě - historie, LAN a WAN, klíčová slova. Vrstvový referenční model OSI. Základní technické prostředky LAN (Ethernet a jeho praktická realizace). Internet - historie, myšlenka, základní klíčová slova, prohlížeče, používané standardy a jazyky. Úvod do architektury TCP/IP. Protokoly a adresování, propojování lokálních sítí, brány a směrovače, principy směrování v Internetu. Pojem „server“, architektura klient-server, nejčastěji používané protokoly síťové architektury TCP/IP: HTTP, FTP, TELNET, DHCP, ? Telemedicína (telematika pro zdravotnictví) - definice WHO, obsah - vlastní telemedicína, historie telemedicíny a souvislosti s vývojem informačních a komunikačních technologií.

Požadavky:

Vypracování kvalitní min. dvou až třístránkové semestrální práce na téma a formě dohodnuté s přednášejícím.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, požadavky k získání zápočtu a průběh zkoužky. Historie výpočetní techniky, základní struktura počítače (procesor, paměť, sběrnice, periferní zařízení). Rozdělení počítačů dle použití - desktop, server, notebook, pocket PC; charakteristiky jednotlivých typů.

2. Motherboard - blokové schéma, Northbridge a Southbridge, popis sběrnic a rozhraní (ISA, PCI, PCI Express, IDE, ATA, SCSI, EISA, VESA, ), komunikace procesoru a pamětí, BIOS, autotest.

3. Vstupní a výstupní zařízení I - diskové a disketové jednotky, struktura ukládání dat, zavádění systému. CD a DVD, klávesnice, myš.

4. Vstupní a výstupní zařízení II - zobrazovací zařízení (monitor), zvuková karta, univerzální vstupně-výstupní porty (USB, FireWire, RS232C, printer port (LPT), (game port), síťové karty, modemy.

5. Vstupní a výstupní zařízení III -tiskárny, skenery, multimediální zařízení a doplňky, velkokapacitní paměťové jednotky. Paměťové karty a čtečky, Rozhraní PCMCIA, Compact Flash (CF) a Secure Digital, příklady periferií s těmito rozhraními.

6. Pocket PC - mobilní platforma pro snímání, vyhodnocování i přenos dat. Bezdrátové komunikační protokoly a rozhraní - IrDA, Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS, UPS.

7. Pojem „operační systém“ (OS), jeho význam a určení. Jádro operačního systému. Typy OS (jedno a víceúlohové). Výpočetní proces, multitasking, správa procesoru a procesů.

8. Instrukční soubor, typy instrukcí, způsoby adresování. Assembler a vyšší programovací jazyky. Překlad a interpretace. Správa paměti v OS.

9. Výkonové a funkční testy PC. Chlazení. Zásady správného používání PC.

10. Počítačové sítě - historie, LAN a WAN, klíčová slova. Vrstvový referenční model OSI. Základní technické prostředky LAN (Ethernet a jeho praktická realizace).

11. Internet I - historie, myšlenka, základní klíčová slova. Prohlížeče, používané standardy a jazyky. Úvod do architektury TCP/IP.

12. Internet II -Protokoly a adresování, propojování lokálních sítí (tzv. internetworking), brány a směrovače, principy směrování v Internetu.

13. Internet III - pojem „server“, architektura klient-server, nejčastěji používané protokoly síťové architektury TCP/IP: HTTP, FTP, TELNET, DHCP, ...

14. Telemedicína (telematika pro zdravotnictví) - definice WHO, obsah - vlastní telemedicína, historie telemedicíny a souvislosti s vývojem informačních a komunikačních technologií.

Osnova cvičení:

Žádná cvičení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy výpočetní techniky, počítačovými sítěmi i telemedicínskými prostředky na úrovni pohledu odbornějšího uživatele. Student by měl získat dostatečný ucelený přehled o historii i současnosti informačních technologií a jejích využití v medicíně a telemedicíně. Důraz je kladen zejména na obecný přehled a znalost principů a mechanismů, aby student měl jasnou představu, jaké jsou možnosti i rizika spojená s použitím výpočetní techniky v medicíně. Na základě získaných znalostí by měl být student schopen odhadnout potřebný výpočetní výkon aplikace, zvolit optimální hardwarové i softwarové řešení a uvědomit si i limitace, které z tohoto řešení plynou. Student by tak měl dostat dobrý základ k dalšímu hlubšímu studiu v oblasti informačních technologií.

Studijní materiály:

[1] White, R.: Jak fungují počítače. Softpress, Praha 2003, ISBN 80-86497-48-8

[2] Minasi, M.: Velký průvodce hardwarem. Grada, Praha 2004, ISBN 80-247-0273-8

[3] Kállay, F., Peniak, P.: Počítačové sítě a jejich aplikace. Grada, Praha 2004, ISBN 80-7169-407-X

[4] Renda, M.: Český Internet a MS Internet Explorer 5. Grada, Praha 2004, ISBN 80-7169-846-6.

[5] Kasal, P., Svačina, Š. a kol.: Internet a medicína. Grada, Praha 2001, ISBN 80-247-0119-7

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2177906.html