Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Anatomie a fyziologie I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBAF1 Z,ZK 5 2P+1S+1L anglicky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 17ABBAF1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17ABBAF2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Linc R., Doubková A.: Anatomie hybnosti I. - III. Karolinum, Praha, 2003

Základy anatomie člověka - výukový text Anatomického ústavu 3. LF UK pro bakalářské studijní programy, viz: http://www.lf3.cuni.cz/ustavy/anatomie/doporucenaliteratura.htm

Rokyta R.: Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. ISV, Praha 2000

Fenais, H., Anatomický slovník, Grada, Praha, 1999

Hugo, Vokurka: Praktický slovník medicíny, Maxdorf, Praha, 2004

Čihák R.: Anatomie I. - III. Grada, Praha, 2. vydání, 2004

Silbernagel S., Despopoulos A.: Atlas fyziologie člověka. Grada, Praha 2003

Dylevský I., : Dětský pohybový systém, Palestra, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2171706.html