Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Angličtina IIIB (část 2)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBA3B KZ 2 2S anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Academic English

Požadavky:

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu:

1. Docházka - 2 absence možné

2. Projekt - zpracovává se na relevantní biomedicínské téma dle vlastního výběru ( například princip vybraných zobrazovacích metod) , rozsah 60 min. Student připraví výklad dané problematiky ( například s pomocí prezentace) a pracovní list - materiál pro kolegy - obsahující úvod do problematiky, slovní zásobu v češtině i angličtině, text vztahující se k tématu a cvičení na procvičení vysvětlované problematiky či video. Výběr termínu ve druhém výukovém týdnu. V termínu projektu účast nutná, absence možná pouze výjimečně a s omluvenkou od lékaře a předložená 24 hodin předem.

3. Odborný článek. Každý student zpracuje během semestru shrnutí na základě odborného článku v rozsahu 1 normostrany (1800 znaků včetně mezer) - následná diskuse nad článkem s vyučujícící - ústní částst KZ. Celková známka KZ je kombinací známky za projekt, shrnutí a diskuse nad článkem.

Osnova přednášek:

přednášky nejsou

Osnova cvičení:

1.Introduction, instructions

2.Projects

3. Projects

4. Projects

5. Projects

6. Projects

7. Projects

8. Projects

9 Projects

10. Projects

11. Projects

12. Projects

13.Essays, assessment

14. Essays, assessment

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Lane, Sarah: Instant Academic Skills, CUP 2011.

[2] Roubík, Karel, O Neill Conor, Smith, Samantha: English for Biomedical Professionals, ČVUT 2005

New Scientist

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2172906.html