Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBBP Z 8 8L anglicky
Garant předmětu:
Jiří Hozman
Přednášející:
Cvičící:
Lenka Horáková, Jiří Hozman, Evgeniia Karnoub, Petr Kudrna, Jana Matějková, Václava Piorecká, Marek Piorecký, Jakub Ráfl, Valeriia Trukhan, David Vrba, Jan Vrba
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Samostatná práce studenta v závěru studia BSP, tj. v 6. semestru, kdy má student prokázat schopnost samostatně a komplexně zpracovat dané téma s využitím poznatků získaných během studia BSP. Téma práce si student vybírá během 5. semestru z témat nabízených oborovou katedrou. Práci si student povinně zapisuje na začátku 6. semestru. V tomto semestru práci odevzdá a obhájí. Obhajoba BP je součástí bakalářské státní závěrečné zkoušky (BSZZ). Práci lze vypracovat i obhajovat v anglickém jazyce.

Požadavky:

Pravidla a podmínky zápočtu:

1. Povinná účast na všech seminářích. Omluvy pouze ze závažných důvodů a důvodů hodných zřetele.

2. Odevzdané a realizovaná dvě prezentace (dle požadavků vyučujícího).

3. Na základě souhlasu vyučujících (seminář k BP, doc. Hozman) se splněním výše uvedených požadavků vystavuje zápočet vedoucí BP

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Každý týden je vymezen časový prostor pro práci studentů na bakalářské práci pod vedením vedoucího bakalářské práce.

V rámci letního semestru AR 2023/2024 budou probíhat následující semináře:

1. Kompletní informace o požadavcích na BP a o průběhu SZZ

2. Prezentace základních souhrnů (identifikace, cíle, harmonogram, výstupy)

3. Detailní popis struktury bakalářské práce a formální požadavky

4. Požadavky na prezentaci k obhajobě BP

5. Předběžné cvičné prezentace k obhajobě BP

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s obecnými požadavky na vypracování takovéto práce. Konkrétně se pak jedná o následující témata, se kterými jsou studenti seznámeni podrobně a to zejména prostřednictvím vytváření práce pod vedením vedoucího BP. Jedná se o: strukturu práce, popis komentované bibliografické citace, možná zaměření jednotlivých druhů prací, na co nezapomenout při zpracování BP, vzory desek a titulní stránky, pravidla a ukázky citace, seznam norem pro psaní a citování odborných textů, další zásady, návody a triky pro psaní BP, jak napsat abstrakt, jak napsat závěr a úvod, typografické zásady, zásady pro drobné nákupy a vyúčtování, užitečné informace o zaměření jednotlivých posudků a o požadavcích na prezentaci.

Studijní materiály:

[1] Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Praha, Votobia 1997.

[2] Linkeová, I. Odborný text ve Wordu. České Budějovice, Kopp 2003.

[3] Liška, V.: Jak správně psát diplomovou práci. Praha, Vydavatelství ČVUT 2001.

[4] Šifner, F. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha, Univerzita Karlova 2004.

[5] MEŠKO, Dušan - KATUŠČÁK, Dušan - FINDRA, Ján a kol. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, 2005. 496 s.

Poznámka:
Další informace:
https://predmety.fbmi.cvut.cz/17abbbp
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-720
Hozman J.
08:00–09:50
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2174306.html