Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBLPZ2 Z,ZK 4 2P+2L anglicky
Vztahy:
Předmět 17ABBLPZ2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17ABBFY2
Předmět 17ABBLPZ2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17ABBBLS
Garant předmětu:
Přednášející:
Lenka Horáková, Petr Kudrna
Cvičící:
Ladislav Bís, Lenka Horáková, Václav Ort
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Přehled a kategorizace prostředků zdravotnické techniky dle mezinárodních směrnic (direktiv EU) včetně české a mezinárodní terminologie. Elektrická bezpečnost provozu zdravotnické terapeutické techniky.

Přístroje pro elektrostimulaci a elektrochirurgii. Lékařská přístrojová technika v terapii (ultrazvukové přístroje, radioterapeutické). Podpůrné oběhové přístroje, přístroje pro výměnu krevních plynů, přístroje pro dialýzu, dávkovače inzulínu. Implantabilní prostředky - stimulátory (kardiostimulátory), defibrilátory, kardiovertry.

Požadavky:

Zápočet:

1.Povinná účast na všech cvičeních dle harmonogramu. Neúčast je možná pouze z vážných důvodů (nemoc, svatba, pohřeb, péče o těžce nemocného člena rodiny apod. - vše doloženo). Max. 3 absence.

2. Zpracované výsledky měření podle pokynů pedagoga

3. Zápočtové testy - celkem 3, z každého možno získat 10 bodů.

Celkem lze za semestr získat 30 bodů, minimální počet pro získání zápočtu je 16 bodů.

Zkouška:

1.Bez získání zápočtu a zápisu zápočtu do KOSu není možné realizovat zkoušku.

2.Zkouška je tvořena písemným testem a ústní částí. Test obsahuje otázky s kombinovánou variantou odpovědí typu ABC (vždy jedna správná); otázky, kdy je třeba odpovídat písemně (velmi důležité otázky). Body jsou přepočítány na 50 bodů dle stupnice ECTS. Dohromady za zápočet (30 bodů) a zkoušku (50 bodů) a ústní část (20 bodů) lze získat až 100 bodů.

Osnova přednášek:

1. Plicní ventilátory, metody umělé plicní ventilace, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, kalibrace.

2.Elektrochirurgické jednotky (ESU), elektrická bezpečnost provozu zdravotnické techniky - specifika zdravotnických rozvodů, kontrolované parametry, možnosti propojování lékařských přístrojů v různých klasifikačních a izolačních třídách, zásady konstrukce lékařských přístrojů z hlediska bezpečnosti pro pacienta - dvě izolační bariéry, EMC, vztah k normám.

3.Lékařská přístrojová technika užívaná v terapii - ultrazvukové přístroje, elektroterapie, magnetoterapie - principy činnosti, požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání.

4.Infuzní technika - principy činnosti, požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, časté problémy - artefakty, alarmové stavy

Osnova cvičení:

1. Úvod do laboratoří, BOZP, přehled úloh, stručně o úlohách, ověření znalostí studentů, organizační pokyny, rozpis úloh.

2.Umělá plicní ventilace - konvenční

3.Umělá plicní ventilace - vysokofrekvenční

4.Kardiostimulátory.

5.Defibrilátory.

6.Elektroterapie.

7.Magnetoterapie.

8.Terapeutický UZV systém.

9.Elektrochirurgie.

10.Infuzní technika.

Cíle studia:

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s přehledem a kategorizací prostředků zdravotnické techniky, s patřičnou terminologií, s blokovými schématy významných zdravotnických elektrických přístrojů a zařízení z oblasti terapeutické techniky a jejich funkcí, se stručnou charakteristikou v podobě požadovaných parametrů, specifikami použití, možnými artefakty ovlivňující výstup a požadavky na bezpečnost. A to vše v souvislosti s platnou legislativou a českými státními normani týkajícími se zdravotnických prostředků.

Studijní materiály:

[1] Hozman, J. a kol.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky, Fakulta biomedicínského inženýrství, dotisk 1. vydání. Vydáno: duben 2009 (do doby vydání dotisku lze použít xerox). Povinná literatura.

[2] Hozman, J., Chaloupka, J.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky 2. Terapeutická technika. Fakulta biomedicínského inženýrství, 1. vydání. Vydáno: únor 2008. Povinná literatura.

[3] Roubík, K., Rožánek, M., Grünes, R.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky 4. Speciální senzorová a přístrojová technika. Fakulta biomedicínského inženýrství, 1. vydání. Vydáno: únor 2008 (do doby vydání dotisku lze použít xerox). Povinná literatura.

[4] ROZMAN, J.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006. ISBN 80-200-1308-3 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI).

[5] PENHAKER, M., TIEFENBACH, P., IMRAMOVSKÝ, M., KOBZA, F.: Lékařské diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2004 ISBN: 80-248-0751-3 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI..

[6] HRAZDÍRA, I., MORNSTEIN, V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun, Brno, 2001, 2004 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI).

[7] VEJROSTA, V. Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů - aplikace požadavků mezinárodních a evropských norem. Praha: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2001 (brožura v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI..

[8] ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje Část 1:Všeobecné požadavky na bezpečnost. Praha: Český normalizační institut, 1993 (norma dostupná ve FK FBMI).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-433
Kudrna P.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. KI a MZT
Út
St
Čt
místnost KL:A-009
Ort V.
Bís L.

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. simulované JIP
místnost KL:A-010
Ort V.
Bís L.

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. lékařské PT

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2178506.html