Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra dopravní telematiky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
20YMT 2,5 - 3G mobilních telefonů
 
Předmět není vypsán
20PTA-E Advanced Telematic Applications
 
Předmět není vypsán
20YADS Algoritmy a datové struktury
 
Předmět není vypsán
20Y1AF Alternativní formy financování dopravních projektů česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20ARR Analýza a řízení rizik
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
20AIMI Aplikace ITS v městském inženýrství Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
20AITS Aplikace ITS v městském inženýrství
 
Předmět není vypsán
20YAR1 Aplikace informačních technologií 1
 
Předmět není vypsán
20YAR2 Aplikace informačních technologií 2
 
Předmět není vypsán
20APEL Aplikovaná elektronika česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
20Y1AE Aplikovaná elektronika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20AIF Aplikovaná informatika
 
Předmět není vypsán
20APLT Aplikovaná telematika
 
česky Z,ZK 7 4P+3C Předmět není vypsán
20ATEL Aplikovaná telematika česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
20AIMI-E Application of ITS in Urban Engineering anglicky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
20AIF-E Applied Informatics
 
Předmět není vypsán
20APS Architektury počítačových systémů
 
česky KZ 1 0+2 Předmět není vypsán
20WAPS Architektury počítačových systémů
 
Předmět není vypsán
20Y2AP Architektury počítačových systémů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20YAPS Architektury počítačových systémů
 
Předmět není vypsán
20Y2UA-E Artificial Neural Networks
 
Předmět není vypsán
20YAU Autocad
 
Předmět není vypsán
20BOZ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 
česky KZ 2 2+1 Předmět není vypsán
20YBS Bezpečnost a spolehlivost
 
Předmět není vypsán
20BS Bezpečnost a spolehlivost
 
Předmět není vypsán
20BITS Bezpečnost a spolehlivost ITS systémů KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
20BSS Bezpečnost a spolehlivost systémů
 
česky Předmět není vypsán
20BAS Bezpečnost a spolehlivost systémů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20BSD Bezpečnost a spolehlivost v dopravě
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y2BE Bezpečnost a spolehlivost v dopravě
 
Předmět není vypsán
20CS Citlivost soustav
 
Předmět není vypsán
20YCS Citlivost soustav
 
Předmět není vypsán
20CIS Citlivost soustav
 
Předmět není vypsán
20PRZP-E Computer aided railway traffic control anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
20TRG-E Control System Theory
 
Předmět není vypsán
20PPSS-E Design. of Advanced ITS Systems and Services
 
Předmět není vypsán
20XNDP Diplomová práce
 
česky KZ 18 0P+20C+70B Předmět není vypsán
2011DP Diplomová práce
 
Předmět není vypsán
20X24D Diplomová práce (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
20DPC Diplomová práce (pro obor BD)
 
česky Z 9 0+2 Předmět není vypsán
20DPB Diplomová práce (pro obor BI)
 
česky Z 5 0+4 Předmět není vypsán
20DPE Diplomová práce (pro obor EM)
 
česky Z 15 0+19 Předmět není vypsán
20XIDP Diplomová práce (pro obor IS)
 
KZ 22 0P+24C Předmět není vypsán
20XNDD Diplomová práce pro studijní program DS
 
česky Z 18 0P+20C Předmět je vypsán
20XNDS Diplomová práce pro studijní program IS Z 16 0P+16C Předmět je vypsán
20XNDM Diplomová práce pro studijní program LA
 
česky Z 18 0P+20C+70B Předmět je vypsán
20YDMV Doprava a mobilita:výzvy a příležitosti
 
Předmět není vypsán
20DTEL Dopravní telematika na pozemních komunikacích
 
česky ZK 4 2P+0C Předmět není vypsán
20XD4 Double degree magisterský projekt
 
Předmět není vypsán
20EMI-E Economy and Management of ITS Projects
 
Předmět není vypsán
20EMI Ekonomika a management ITS projektů
 
anglicky KZ 3 2P+1C Předmět není vypsán
20Y2EMI Ekonomika a management ITS projektů
 
anglicky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y2TEMI Ekonomika a management ITS projektů
 
anglicky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20YEZZ Elektronické železniční zabezpečovací systémy
 
Předmět není vypsán
20ELN Elektronika
 
česky Předmět není vypsán
20ELKA Elektrotechnická kvalifikace česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
20Y1EK Elektrotechnická kvalifikace
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20ELT1 Elektrotechnika 1
 
česky Předmět není vypsán
20ELT2 Elektrotechnika 2
 
česky Předmět není vypsán
20ELT3 Elektrotechnika 3
 
česky Předmět není vypsán
20YEK Emoce a komunikace
 
Předmět není vypsán
20Y1EA Environmentální aspekty dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20HEI-E Evaluation and Economics of ITS anglicky KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
20FLP Fuzzy logika a její aplikace v řízení a rozhodování
 
Předmět není vypsán
20FL Fuzzy logika a její aplikace v řízení a rozhodování
 
Předmět není vypsán
20GISL Geografické informační systémy
 
Předmět není vypsán
20GIS Geografické informační systémy
 
Předmět není vypsán
20WGI Geografické informační systémy
 
Předmět není vypsán
20Y1GI Geografické informační systémy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20YGIS Geografické informační systémy a jejich aplikace
 
Předmět není vypsán
20YGIP Geografické informační systémy v praxi
 
Předmět není vypsán
20YGT Geografické informační technologie
 
Předmět není vypsán
20GIT Geografické informační technologie
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y2GT Geografické informační technologie
 
Předmět není vypsán
20GIL Geografické, informační, lokalizační a navigační systémy
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
20GINS Geografické, informační, lokalizační a navigační systémy Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
20GIS-E Geographical Information Systems
 
Předmět není vypsán
20GINS-E Geographical, information, localization and navigation systems anglicky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
20YGE1 Geoinformatika I
 
Předmět není vypsán
20YGE2 Geoinformatika II
 
Předmět není vypsán
20GEOI Geoinformační inženýrství
 
Předmět není vypsán
20HEI Hodnocení a ekonomika ITS česky KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
20Y2HITS Hodnocení účinnosti ITS
 
anglicky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20HITS Hodnocení účinnosti v ITS
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y2HI Hodnocení účinnosti v ITS
 
Předmět není vypsán
20HNS-E Hybrid and Uncertain Systems
 
Předmět není vypsán
A20HNS Hybridní a neurčité systémy
 
Předmět není vypsán
20HNS Hybridní a neurčité systémy
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
20ITSR ITS - R Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
20ITSR-E ITS - R anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
20HITS-E ITS Effectiveness Assessment
 
Předmět není vypsán
20IDFS-E Identification Systems
 
Předmět není vypsán
20IDFS Identifikační systémy
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y2TIDS Identifikační systémy
 
anglicky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20IPT Informační prostředí
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
20ITS Inteligentní dopravní systémy
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
A20ITS Inteligentní dopravní systémy
 
Předmět není vypsán
20YID1 Inteligentní dopravní systémy 1
 
Předmět není vypsán
20YID2 Inteligentní dopravní systémy 2
 
Předmět není vypsán
20WID Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika
 
Předmět není vypsán
20Y2ID Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika
 
česky Předmět není vypsán
20ISZ Inteligentní dopravní systémy na železnici
 
Předmět není vypsán
20Y1IC Interakce člověk - systém
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20UITS-E Introduction to Intelligent Transport Systems
 
anglicky Z,ZK 7 3P+2C+20B Předmět není vypsán
20KEV Komponenty elektrických vozidel
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
20Y1KP Komunikační a prezentační dovednosti česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
20Y1K Kybernetika
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20YLC Laboratorní cvičení
 
Předmět není vypsán
20LNS-E Localization and Navigation Systems
 
Předmět není vypsán
20Y1LN Lokalizace a navigace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20LNS Lokalizační a navigační systémy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20XN1 Magisterský projekt 1 Z 2 0P+2C+4B Předmět je vypsán
20X11 Magisterský projekt 1
 
Předmět není vypsán
20XN1S Magisterský projekt 1 pro studijní program IS Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
20XN2 Magisterský projekt 2 Z 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
20X12 Magisterský projekt 2
 
Předmět není vypsán
20XN2S Magisterský projekt 2 pro studijní program IS Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
20XN3L Magisterský projekt 3
 
česky Z 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
20XN3 Magisterský projekt 3
 
česky Z 1 0P+4C Předmět je vypsán
20X13 Magisterský projekt 3
 
anglicky Z 4 0P+5C Předmět není vypsán
20XN3S Magisterský projekt 3 pro studijní program IS Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
20XN4L Magisterský projekt 4
 
česky Z 2 0P+5C+8B Předmět je vypsán
20XN4 Magisterský projekt 4
 
česky Z 8 0P+4C Předmět je vypsán
20X14 Magisterský projekt 4
 
anglicky Z 14 0+14 Předmět není vypsán
20XN4S Magisterský projekt 4 pro studijní program IS Z 10 0P+8C Předmět je vypsán
20XNDS-E Master Thesis for study programme IS anglicky Z 16 0P+16C Předmět je vypsán
20XN1S-E Master project 1 for study programme IS
 
anglicky Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
20XN2S-E Master project 2 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
20XN3S-E Master project 3 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
20XN4S-E Master project 4 for study programme IS anglicky Z 10 0P+8C Předmět je vypsán
20Y2MK Metody řízení kvality ve fázi vývoje výrobku
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1MK Metody řízení kvality ve fázi vývoje výrobku
 
česky Předmět není vypsán
20YMK Metody řízení kvality ve fázi vývoje výrobku
 
Předmět není vypsán
20MRC-E Modelling of "Human-Machine" Interface
 
Předmět není vypsán
20MRC Modelování rozhraní "člověk - stroj"
 
Předmět není vypsán
20Y2MJ Modelování rozhraní člověk - stroj
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20MZZ-E Modern techniques of safety control of moving railway vehicles anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
20MZZ Moderní způsoby zabezpečení jízdy železničních vozidel Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
20YMU Multimédia
 
Předmět není vypsán
20NSD Napájecí systémy drážní dopravy
 
česky Z,ZK 2 2+1 Předmět není vypsán
20YNV1 Navigace 1
 
Předmět není vypsán
20YNV2 Navigace 2
 
Předmět není vypsán
20NESE Neuronové sítě
 
Předmět není vypsán
20Y1NS Neuronové sítě
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20NES Neuronové sítě
 
Předmět není vypsán
20NESP Neuronové sítě
 
Předmět není vypsán
20NES2 Neuronové sítě II
 
Předmět není vypsán
20YNE Návrh a vyhodnocení experimentů v procesech vývoje a řízení kvality vozidel
 
Předmět není vypsán
20Y1NE Návrh a vyhodnocení experimentů v procesech vývoje a řízení kvality vozidel
 
česky Předmět není vypsán
20Y2NE Návrh a vyhodnocení experimentů ve fázi vývoje výrobku
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20YND Návrh databází
 
Předmět není vypsán
20Y1OI Odbavovací a informační systémy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
20YOT Odhady a detekce
 
Předmět není vypsán
20YOSS Operační systémy a sítě
 
Předmět není vypsán
20OPM Optimalizační modelování
 
česky Předmět není vypsán
20YOM Optimalizační modelování
 
Předmět není vypsán
20OM Optimalizační modelování
 
Předmět není vypsán
20Y1OK Osvětlování pozemních komunikací česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
20YPIK Plánování infrastruktury kolejových systémů
 
Předmět není vypsán
20PTA Pokročilé telematické aplikace
 
Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
20Y2PTA Pokročilé telematické aplikace
 
anglicky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20Y1PO Počasí, kvalita ovzduší a doprava
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20YPVG Počítačová grafika a virtuální realita
 
Předmět není vypsán
20Y1PV Počítačová grafika a virtuální realita
 
česky Předmět není vypsán
20Y2PV Počítačová grafika a virtuální realita
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20PRZP Počítačová podpora řízení železničního provozu česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
20XPXS Praxe pro studijní program IS Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
20PREC Predikce časových řad
 
česky Předmět není vypsán
20W2PR Predikce časových řad
 
Předmět není vypsán
20Y2PR Predikce časových řad
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20PCR Predikce časových řad
 
Předmět není vypsán
20PCRP Predikce časových řad
 
Předmět není vypsán
20YPCR Predikce časových řad
 
Předmět není vypsán
20WPCR Predikce časových řad
 
Předmět není vypsán
20YPR2 Predikce časových řad 2
 
Předmět není vypsán
20PCR2 Predikce časových řad II
 
Předmět není vypsán
20Y1PK Procesy řízení kvality výrobků česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20YPAR Programovatelné automaty Rockwell Automation
 
Předmět není vypsán
20X31-E Project 1
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
20X32P-E Project 2
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
20X32-E Project 2
 
anglicky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
20X33-E Project 3
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
20X31 Projekt 1
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
20X21 Projekt 1
 
Předmět není vypsán
20X31D Projekt 1 DOS
 
česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
20X31S Projekt 1 ITS česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
20X31L Projekt 1 LED
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
20X31U Projekt 1 TUL
 
česky Z 1 0P+1C Předmět je vypsán
20X32P Projekt 2
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
20X32 Projekt 2
 
česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
20X22 Projekt 2
 
Předmět není vypsán
20X32D Projekt 2 DOS česky Z 2 0P+3C Předmět je vypsán
20X32S Projekt 2 ITS česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
20X32L Projekt 2 LED
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
20X32U Projekt 2 TUL
 
česky Z 2 0P+3C Předmět není vypsán
20X33 Projekt 3
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
20X23 Projekt 3
 
Předmět není vypsán
20X33D Projekt 3 DOS česky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
20X33S Projekt 3 ITS česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
20X33L Projekt 3 LED
 
česky Z 2 0P+3C Předmět je vypsán
20X33U Projekt 3 TUL
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
20X15 Projekt 5
 
Předmět není vypsán
20X15L Projekt 5 - obor LD
 
Předmět není vypsán
20X16 Projekt 6
 
Předmět není vypsán
20X16L Projekt 6 - obor LD
 
Předmět není vypsán
20X17 Projekt 7
 
Předmět není vypsán
20X17L Projekt 7 - obor LD
 
Předmět není vypsán
20X18 Projekt 8
 
Předmět není vypsán
20X18L Projekt 8 - obor LD
 
Předmět není vypsán
20X05 Projekt AI,DI,ME - 05. semestr
 
Předmět není vypsán
20X06 Projekt AI,DI,ME - 06. semestr
 
Předmět není vypsán
20X07 Projekt AI,DI,ME - 07. semestr
 
Předmět není vypsán
20X08 Projekt AI,DI,ME - 08. semestr
 
Předmět není vypsán
20X09 Projekt AI,DI,ME - 09. semestr
 
Předmět není vypsán
20X10 Projekt AI,DI,ME - 10. semestr
 
Předmět není vypsán
20X24 Projekt a diplomová práce
 
Předmět není vypsán
20PPSS Projektování pokročilých ITS systémů a služeb
 
Předmět není vypsán
20YPP Psychologie prostředí
 
Předmět není vypsán
20YPI1 Přenos informací 1
 
Předmět není vypsán
20YPI2 Přenos informací 2
 
Předmět není vypsán
20ZZZ-E Railway Interlocking Systems
 
Předmět není vypsán
20SIBS-E Reliability of Engineering and Safety
 
Předmět není vypsán
20ARR-E Risk Analysis and Management
 
Předmět není vypsán
20ROD Robotika v dopravě
 
Předmět není vypsán
20BSD-E Safety and Reliability in Transportation
 
Předmět není vypsán
20BITS-E Safety and reliability of ITS Systems anglicky KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
20STL Satelitní technologie a logistika
 
anglicky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
20XBBP Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 1 6B Předmět není vypsán
20X17K Seminář k bakalářské práci 1 (pro komb.formu studia)
 
Předmět není vypsán
20X18K Seminář k bakalářské práci 2 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
20XN4K Seminář k diplomové práci
 
česky Z 8 8B Předmět není vypsán
2011DS Seminář k diplomové práci
 
Předmět není vypsán
20SDP1 Seminář k diplomové práci 1
 
Předmět není vypsán
20X22K Seminář k diplomové práci 1 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
20SDP2 Seminář k diplomové práci 2
 
Předmět není vypsán
20X23K Seminář k diplomové práci 2 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
20SDP3 Seminář k diplomové práci 3
 
Předmět není vypsán
20X24K Seminář k diplomové práci 3 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
20SAO Senzory a ovladače
 
česky KZ 1 2+0 Předmět není vypsán
20SK-E Signals and Codes
 
Předmět není vypsán
A20SK Signály a kódy
 
Předmět není vypsán
20SIK Signály a kódy
 
Předmět není vypsán
20SK Signály a kódy
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
20YSI1 Simulace 1
 
Předmět není vypsán
20YSI2 Simulace 2
 
Předmět není vypsán
20SC Smart Cities
 
Předmět není vypsán
20Y1SC Snímače a akční členy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20YSAC Snímače a akční členy
 
Předmět není vypsán
20YSI Softwarové inženýrství
 
Předmět není vypsán
20SSR Solutions of Smart and Resiliance Cities Předmět je vypsán
A20SIBS Spolehlivost inženýrství a bezpečnost systémů
 
Předmět není vypsán
20SIBS Spolehlivostní inženýrství a bezpečnost systémů
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
20YSKK Statistická kontrola kvality
 
Předmět není vypsán
20SYIN-E System Engineering anglicky Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
20SAN-E Systems Analysis
 
Předmět není vypsán
20SYSA Systémová analýza česky Z,ZK 5 2P+2C+14B Předmět je vypsán
20SSA Systémová analýza
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
20SANL Systémová analýza
 
česky Předmět není vypsán
20SYA Systémová analýza
 
Předmět není vypsán
20SYAP Systémová analýza
 
Předmět není vypsán
20SA Systémová analýza
 
Předmět není vypsán
20SYDO Systémová strategie dopravy
 
česky KZ 3 2+1 Předmět není vypsán
A20SSDO Systémová strategie dopravy
 
Předmět není vypsán
20SSDO Systémová strategie dopravy
 
česky Předmět není vypsán
20SSD Systémová strategie dopravy
 
Předmět není vypsán
20SSI Systémové a spolehlivostní inženýrství
 
česky ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
20SYIN Systémové inženýrství česky Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
20SYN Systémové inženýrství
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
20SRDP Systémy řízení dopravních prostředků
 
česky Předmět není vypsán
20YSRD Systémy řízení dopravních prostředků
 
Předmět není vypsán
20SRD Systémy řízení dopravních prostředků
 
Předmět není vypsán
20YSP Sítě - principy
 
Předmět není vypsán
20YTI1 Technická informatika 1
 
Předmět není vypsán
20YTI2 Technická informatika 2
 
Předmět není vypsán
20TBSS-E Technologie a bezpečnost senzorických sítí
 
anglicky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20TBSS Technologie a bezpečnost senzorických sítí
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y2TE Technologie elektronických systémů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20YTES Technologie elektronických systémů
 
Předmět není vypsán
20Y1TE Technologie elektroniky
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20YAT1 Technologie řízení 1
 
Předmět není vypsán
20YAT2 Technologie řízení 2
 
Předmět není vypsán
20TZ Technologie řízení železniční dopravy
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
20TZC Technologie řízení železniční dopravy - cvičení
 
Z 1 0+1 Předmět není vypsán
20YTE-E Technology of Electronic Systems
 
Předmět není vypsán
20Y2TE-E Technology of Electronics Systems
 
Předmět není vypsán
20TSS-E Telematic Systems and Services
 
Předmět není vypsán
20TSJ-E Telematic systems and their design anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
20Y1TD Telematické databáze
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20TMS Telematické soustavy
 
česky Předmět není vypsán
A20TMS Telematické soustavy
 
Předmět není vypsán
20TMSY Telematické systémy
 
Předmět není vypsán
20TSYL Telematické systémy
 
Předmět není vypsán
20TSJ Telematické systémy a jejich návrh česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
20TSS Telematické systémy a služby
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
20TMS-E Telematics Systems
 
Předmět není vypsán
20TVHD-E Telematics in Public Transport anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
20TM Telematika
 
česky Předmět není vypsán
20WTMD Telematika v dopravě
 
Předmět není vypsán
20YTMD Telematika v dopravě
 
Předmět není vypsán
20TVHD Telematika ve VHD česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
20TDP Teorie dopravního proudu
 
Předmět není vypsán
20YTI Teorie informací
 
Předmět není vypsán
A20TRR Teorie regulace a řízení
 
Předmět není vypsán
20TRG Teorie regulace a řízení
 
Předmět není vypsán
20TRR Teorie regulace a řízení
 
česky Předmět není vypsán
20YTSI Teorie signálů
 
Předmět není vypsán
20TRS Teorie řídících systémů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20TRAS Teorie řízení a spolehlivosti v dopravě
 
anglicky ZK 4 4P+0C Předmět není vypsán
20XN1C Thesis 1
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
20XN1C-E Thesis 1
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
20XN2C-E Thesis 2
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
20XN2C Thesis 2
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
20Y2PR-E Time Series Predictions
 
Předmět není vypsán
20TDP-E Traffic Flow Theory
 
Předmět není vypsán
20XPXS-E Training course for study programme IS anglicky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
20YTM Tribodiagnostika motorů v dopravě
 
Předmět není vypsán
20YUS1 Umělé neuronové sítě 1
 
Předmět není vypsán
20YUS2 Umělé neuronové sítě 2
 
Předmět není vypsán
20Y2UA Umělé neuronové sítě, realizace a aplikace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20YUK Užitá kybernetika
 
Předmět není vypsán
20Y2VB Vztah biologických a technických systémů
 
Předmět není vypsán
20YZZD Zabezpečení železniční dopravy
 
Předmět není vypsán
20Y1ZG Základy aplikované počítačové grafiky
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
20WZG Základy aplikované počítačové grafiky
 
Předmět není vypsán
20ZDT Základy digitální techniky
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
20ZE Základy elektroniky
 
česky Z,ZK 2 2+1 Předmět není vypsán
20ZEN Základy elektroniky
 
česky Předmět není vypsán
20ZENT Základy elektroniky
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
20ZEKT Základy elektrotechniky česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
20ZET Základy elektrotechniky
 
česky Předmět není vypsán
20ZE1 Základy elektrotechniky 1
 
Předmět není vypsán
20ZE2 Základy elektrotechniky 2
 
Předmět není vypsán
20ZACT Základy číslicové techniky
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
20ZC Základy číslicové techniky
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
20YUBI Úvod do biomedicínského inženýrství
 
Předmět není vypsán
20YUDS Úvod do databázových systémů
 
Předmět není vypsán
20UIS Úvod do inteligentních dopravních systémů
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
20UITS Úvod do inteligentních dopravních systémů česky Z,ZK 7 3P+2C+20B Předmět je vypsán
20UZST Úvod do zabezpečovací a spojové techniky
 
Předmět není vypsán
20RSSD Řídící systémy silniční dopravy
 
česky Předmět není vypsán
20YRSD Řídící systémy silniční dopravy
 
Předmět není vypsán
20RSD Řídící systémy silniční dopravy
 
Předmět není vypsán
20RDSY Řízení dopravních systémů
 
Předmět není vypsán
20RU Řízení dopravního uzlu a linie
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
20RM Řízení městských aglomerací a dálnic
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
20RISI Řízení silniční dopravy česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
20YRTP Řízení technologických procesů
 
Předmět není vypsán
20RKS Řízení v komplexních systémech
 
česky Z,ZK 7 2+2 Předmět není vypsán
20RIZE Řízení železniční dopravy česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
20ZZS Železniční a zabezpečovací systémy
 
Předmět není vypsán
20ZZZ Železniční zabezpečovací systémy
 
Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
20ZS Železniční zabezpečovací systémy
 
česky Předmět není vypsán
20ZZT Železniční zabezpečovací technika
 
Předmět není vypsán
20ZTH Železniční zabezpečovací technika
 
česky KZ 3 2+1 Předmět není vypsán
20ZT Železniční zabezpečovací technika
 
česky Předmět není vypsán
20YZZT Železniční zabezpečovací technika
 
Předmět není vypsán
20WZZT Železniční zabezpečovací technika-PVP KS
 
Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra16120.html