Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Application of ITS in Urban Engineering

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20AIMI-E Z,ZK 6 3P+3C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Josef Filip, Jiří Růžička, Tomáš Tichý
Cvičící:
Josef Filip, Jiří Růžička, Tomáš Tichý
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Výuka se zaměřením zejména na problematiku uložení inženýrských sítí v území, koordinace inženýrských činností v území, uspořádání veřejného prostranství, koncepce řešení veřejných prostor, návrh systémů pro řízení dopravy a dopravní telematiky, koordinace jednotlivých druhů dopravy – automobilová, pěší, MHD, cyklistická, další druhy dopravy. Nové přístupy v rozvoji Smart a green přístupů promítající se do veřejného prostoru a užití legislativy.

Požadavky:

Základní informace o dopravním inženýrství, ITS, telekomunikacích, systémovém inženýrství, dopravních stavbách a městském inženýrství

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti se seznámí se základními prvky urbanismu a městského inženýrství a ITS a jejich aplikacemi utváření uliční sitě obcí a měst, se zajištěním dovedností a znalostí městského inženýra jako koordinátora činností technického rázu v městském prostředí a to se znalostí i nových přístupů a technologií uplatnitelných ve veřejném prostoru města.

Studijní materiály:

Svítek M., Postránecký M. a kol.: Města budoucnosti, Nadatur, Praha 2018, ISBN 978-80-7270-058-5.

Šrytr P. a kol.: Městské inženýrství 1 a 2, Academia, Praha 2001, ISBN 80-200-0440-8

Jirava P., Slabý P.: Pozemní komunikace 10 - Dopravní inženýrství, ČVUT 1997.

Přibyl P., Svítek M.: Inteligentní dopravní systémy, BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6.

Poznámka:
Poznámka učitele Tomáš Tichý:

+Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6820906.html