Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Snímače a akční členy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y1SC KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Systémové principy funkcí snímačů a akčních členů. Základy teorie měření a akčního působení. Principy a vybrané technologické a konstrukční realizace snímačů mechanických veličin a chvění včetně zvuku, elektrických a magnetických veličin a elektromagnetických vln, stavových veličin (teplota, vlhkost), chemických veličin a toků částic. Akční členy elektrické, pneumatické i hydraulické a akční prvky v pevné fázi.

Požadavky:

Základní znalosti fyziky, elektrotechniky, elektroniky, výpočetní techniky a materiálů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost principů snímačů a akčních členů v technice. Navrhování a používání měřicích a akčních řetězců. Znalosti pro analýzu a eliminaci chyb a rušení.

Studijní materiály:

Kreidl: Senzory a měřící obvody, Praha, ČVUT, 1996

Pavelka: Elektrické pohony, Praha, ČVUT FEL, 1996

Hamata V.: Akční členy, ČVUT FD sylaby - síť, Brož J.: Základy fyzikálních měření I, SPN, 1983

Pipka P.: Senzory - laboratorní cvičení, Praha, ČVUT, 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24068005.html