Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do inteligentních dopravních systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20UITS Z,ZK 7 3P+2C+20B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Vladimír Faltus, Patrik Horažďovský, Pavel Hrubeš, Martin Langr, Jiří Růžička
Cvičící:
Viktor Beneš, Vladimír Faltus, Eva Hajčiarová, Patrik Horažďovský, Kristýna Navrátilová, Jiří Růžička
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Terminologie a legislativní rámec telematických systémů a jejich architektura. Telematické systémy v praxi a jejich provoz. Základy informačních systémů a telekomunikací pro ITS. Principy a technické zajištění měření dopravních dat, lokalizace a navigace. Praktická práce s dopravními daty. Reálné ukázky možných aplikací zásad ITS.

Požadavky:

Zápočet: docházka min 70 % na cvičeních a exkurzích, absolvování 4 celosemestrálních úloh v požadovaném rozsahu a kvalitě;

Zkouška: písemný test s otevřenými i uzavřenými otázkami, povinné minimum z obou částí k postupu na ústní, poté ústní zkouška, nutné získat minimum i z ústní části;

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti mají základní přehled o inteligentních dopravních systémech a chápou je jako nadstavbu dopravní infrastruktury. Mají představu o komplexnosti systémů a významné roli informačních systémů a telekomunikací. Studenti znají základní terminologii v této oblasti a umí popsat základní součásti a funkce telematických systémů.

Studijní materiály:

Přibyl, P.: Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II, skripta ČVUT, 2007.

Přibyl, P. - Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6.

Poznámka:
Poznámka učitele Vladimír Faltus:

Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3699206.html