Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Systémové inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20SYIN Z,ZK 6 4P+2C česky
Přednášející:
Zuzana Bělinová, Veronika Vlčková
Cvičící:
Zuzana Bělinová, Jiří Růžička
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Rozšířená definice systému v prostoru inženýrských úloh, specifikace vybraných typů systémů vůči souvisejícím nástrojům systémové analýzy a projektování, zpodrobnění vybraných typů úloh systémového inženýrství, definice systémové strategie, souvislosti s vědně metodologickými východisky dopravy, postupy strategického myšlení, systém strategického řízení, aplikační prostor strategií v kontextu udržitelného rozvoje.

Požadavky:

Zápočet: zpracování semestrální práce, vypracování úloh ze cvičení, zápočtový test, docházka min. 70%

Zkouška: udělený zápočet, ústní zkouška ze všech přednesených témat bez ohledu na faktickou prezenci

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poznatkově přiblížit podstatu celostního myšlení, zvládnutí průmětu nástrojů systémové analýzy do inženýrských úloh ovládání a projektování systémů, utřídění pojmů a nástrojů systémového přístupu pro běžná řešení praktických úloh.

Studijní materiály:

Vlčková V.: Kudy tudy systémovým inženýrstvím, ČVUT, Praha 2010

•Vlček J. (post mortem): Znalostní inženýrství, NNW, Praha 2003

•Vlček J.: Systémové inženýrství, Praha, ČVUT, 1999

•Petr J.: Projektování systémů. ČVUT, Praha 1992

•Novák M., Votruba Z., Šebesta V.: Bezpečnost a spolehlivost systémů, skripta ČVUT, 2003

•Novák M., Faber J.,Votruba

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6423906.html