Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Základy elektrotechniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20ZEKT Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Jindřich Sadil
Cvičící:
Jindřich Sadil
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Maxwellovy rovnice, elektrotechnické veličiny (elektrický proud, napětí, odpor, vodivost, rezistivita, konduktivita, výkon, energie), Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, elektrické obvody (prvky, metody, stejnosměrné a střídavé obvody, analýza obvodů), napájení (měniče, akumulátory, fotovoltaika), elektrické stroje, vedení, odrazy na vedení, základní elektrická měření.

Požadavky:

základní znalosti matematické analýzy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student zná význam, použití a vzájemné souvislosti základních elektrotechnických veličin a základních elektrotechnických pojmů. Student dokáže analyzovat jednoduché stejnosměrné a střídavé elektrické obvody. Student si osvojí způsoby měření a práce s laboratorními měřicími přístroji při základních elektrotechnických měřeních.

Studijní materiály:

Malý K.: Elektrotechnika, ČVUT FD, 2011

Malý K. et al.: Základy elektrotechniky: cvičení, ČVUT FD, 2012

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5349506.html