Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modern techniques of safety control of moving railway vehicles

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20MZZ-E Z,ZK 3 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Martin Leso
Cvičící:
Martin Leso
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Principy řešení ERTMS / ETCS, popis architektury a rozhraní systému ETCS, systémové úrovně ERTMS, infrastrukturní a mobilní část systému, navázání na stacionární zabezpečovací systémy, provozní a aplikační módy systému, orientace v infrastruktuře, princip generování brzdných křivek, zásady generování oprávnění k jízdě (MA), rozhraní (DMI), integrace mobilní části ETCS do hnacího vozidla, funkční specifikace GSM-R, testování a legislativa.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení posluchačů s problematikou zajištění bezpečnosti pohybu železničních kolejových vozidel systémem vlakového zabezpečovacího ERTMS/ETCS.

Studijní materiály:

ETCS for Engineers, Peter Stanley, ISBN: 3777104167

Compendium on ERTMS: European Rail Traffic Management Systém, Harald Resinger, ISBN: 3777103969

Set of specifications (ETCS baseline and GSM-R )

Poznámka:
Poznámka učitele Martin Leso:

+Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6818806.html