Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fuzzy logika a její aplikace v řízení a rozhodování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
20FL ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Co je to fuzzy logika. Základní vlastnosti fuzzy množin, fuzzy operace a fuzzy relace, lingvistická proměnná. Fuzzifikace a defuzzifikace. Fuzzy systémy, Mamdaniho a Sugenův model. Fuzzy čísla a fuzzy aritmetika. Neurčitost fuzzy a neurčitost pravděpodobnostní. Aplikace fuzzy logiky v dopravní problematice. Fuzzy řízení, fuzzy rozhodování (multikriteriálni multiexpertní rozhodování). Použití pro rozpoznávání klasifikaci a diagnostiku.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24759205.html